HRM

Akkoord over nieuwe CAO gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en MEE Nederland hebben een akkoord bereikt met de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. In de nieuwe CAO, die een looptijd heeft tot 1 maart 2015 is onder andere een structurele loonsverhoging van één procent opgenomen per 1 oktober 2014. De nieuwe CAO moet nog wel voorgelegd worden aan de leden.

Naast de structurele loonsverhoging is een eenmalige uitkering van 0,7 procent in juni 2014 afgesproken en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,3 procent. Ook kunnen nul-uren contracten op verzoek van de werknemer worden omgezet in vaste uren, tenzij er bedrijfseconomische redenen zijn dat niet te doen.

Kortlopende CAO

Er is voor een kortlopende CAO gekozen vanwege de grote veranderingen die per 1 januari 2015 op stapel staan met de transitie van de AWBZ naar de WLZ en de Wmo en de jeugdwet. VGN-onderhandelaar Bart Groeneweg: “Deze kortlopende CAO geeft ons de tijd samen met de bonden te werken aan een toekomstbestendige CAO die aansluit bij de hervormingen en bezuinigingen in de langdurige zorg. (…) Met deze CAO zijn de noodzakelijke afspraken voor 2014 geregeld en hebben we een goed startpunt voor de CAO 2015.”

Op 20 maart legt de VGN het akkoord aan de leden voor.

Vooruitstrevend

Vakbond Nu’91 spreekt van een vooruitstrevend akkoord, omdat er afspraken zijn gemaakt over het toekomstbestendig houden van de CAO.

Binnen de CAO zijn thema’s opgenomen waarbinnen  eerdere voorstellen van NU’91 over roosters en diensten, werkdruk, scholing, naleving cao en versterking van de OR-en gedurende de rest van 2014 besproken zal worden. NU’91 legt het onderhandelaarsakkoord cao GHZ positief voor aan de leden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top