ACTUEEL

Rotterdam waarborgt zorg met ‘Gouden Standaard’

Rotterdam waarborgt zorg met ‘Gouden Standaard’

Gemeente, zorgwerkgevers en vakbonden in Rotterdam hebben een lokaal zorgakkoord gesloten dat de kwaliteit van zorg en werkgelegenheid moet garanderen. Rotterdam loopt daarmee vooruit op de grootschalige overheveling van zorgtaken door het rijk, die volgend jaar zijn beslag krijgt.

Eén van de maatregelen die onderdeel uitmaakt van de Gouden Standaard Rotterdam is een sectorbrede mobiliteitspool. De mobiliteitspool moet doorstroming van medewerkers binnen de zorgsector gaan bevorderen. Daarbij is er aandacht voor om- en bijscholing van medewerkers, aangezien nieuwe vormen van zorg en ondersteuning nieuwe competenties vergen. Ook ondersteunt de mobiliteitspool medewerkers bij het vinden van werk buiten de zorg.

Doorstroming

Organisaties gaan straks vacatures uitwisselen alvorens extern personeel te werven om doorstroming van medewerkers te bevorderen. De Gouden Standaard voorziet ook in een adequaat pakket van arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers. Dit betekent dat de betrokken partijen zich aan de geldende cao’s zullen houden.

Continuïteit

Voor wat betreft de kwaliteit van dienstverlening in de zorg erkennen de betrokken partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De cliënt is daarbij het uitgangspunt. Met het oog hierop voorziet de Gouden Standaard in continuïteit van zorgverlening en zorgverlener. Ook hebben cliënten keuzemogelijkheid bij het kiezen van hun zorgverlener.

Eredivisiemodel

De gemeente zal zich inspannen om voor 2015 contracten af te sluiten met de huidige zorgaanbieders, zodat goede zorg en ondersteuning aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking gewaarborgd is. "Rotterdam kiest ervoor om de zorg met bestaande aanbieders te vernieuwen", reageert zorgwethouder Marco Florijn. "Dit geeft rust omdat clienten hierdoor niet over hoeven te stappen naar een andere zorgaanbieder. Ook scheelt dit veel uitvoeringskosten."
Vanaf 2017 gaat Rotterdam over op een zogenaamd "eredivisiemodel", dat draait rond het opbouwen van een meerjarige samenwerking met zorgaanbieders, het beoordelen van hun prestaties en toetreding van nieuwe aanbieders. 
 

Meer verantwoordelijkheid

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in 2015 ingaat, krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het doel van de wet is dat zoveel mogelijk mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de maatschappij. Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen straks via de nieuwe Wmo passende ondersteuning.

Aansluiten

Voor deze nieuwe zorgtaken krijgen de gemeenten straks minder budget van het Rijk dan nu in het kader van de AWBZ beschikbaar is. Voor de gemeente Rotterdam reden om samen met de werkgevers in de zorg en de vakbonden te zoeken naar oplossingen. Meer dan dertig van de circa vijftig Rotterdamse zorgaanbieders hebben zich bij de Gouden Standaard aangesloten alsmede de vakbonden CNV Publieke Zaak en NU’91. Abvakabo FNV heeft constructief meegedacht tijdens de totstandkoming van het akkoord, maar ziet –in afwachting van de behandeling van de nieuwe Wmo in de Eerste Kamer- af van ondertekening. De afspraken zijn gemaakt voor de periode van maart 2014 tot eind 2016. Andere partijen kunnen zich aansluiten bij dit akkoord. De gemeente verwacht op korte termijn nog zes handtekeningen.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 maart 2014

Zeer interessant en belangrijk dat de gemeente Rotterdam nu al actie inzet. Dat neemt niet weg dat het absurd zou zijn als hier geen kostenplaatje zou zijn. Wie betaald dit? Als via de achterdeur dit gaat leiden tot veel hogere gemeentelasten in de gemeente Rotterdam dan is dat misschien Rotterdams' solidair maar uiteindelijk niet goed voor de inwoners van Rotterdam. Sterker nog, waarom zou dat niet kunnen betekenen dat sommige inwoners een paar kilometer verder net buiten de gemeente gaan wonen en zo enkele honderden euro's(?) goedkoper uitkomen. Hoe bewust is de gemeente Rotterdam zich daarvan?

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

6 maart 2014

Ik ken de hele tekst nog niet, maar met wat in bovenstaand artikel van Skipr staat is niets mis mee. Prima. Ik hoop niet dat deze partijen nu via de Gouden Standaard ook hebben vastgelegd wat de kwaliteit dan de wmo zorg zou moeten zijn. Daar zouden de belangenorganisaties van cliënten zeer zeker direct bij betrokken moeten zijn geweest. En die waren geen deelnemer aan het overleg.
Hierboven staat dat de kwaliteit voor zover dat van het zorgpersoneel afhangt verzekerd moet zijn en dat onderschrijven wij. Kwaliteit is voor ons prioriteit nr. 1 en kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgpersoneel. In onze benadering van de politieke partijen in het kader van het schrijven van de verkiezingsprogramma's hebben we dat duidelijk laten blijken. Het resultaat van ons werk is te lezen op onze website.
Verder suggereert deze tekst en ook een tweet van de wethouder dat de Abvakabo wel positief is, maar nog even wacht met het zetten van een handtekening. Dat zou in juli gaan gebeuren.
Nu de tekst zelf nog lezen en beoordelen.

Hetty Janssen

7 maart 2014

Geweldig, een gemeente die vertrouwen heeft in zorgaanbieders! Laten we hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen en dat zorgaanbieders dit vertrouwen niet gaan schaden. Samen kunne we de zorg goedkoper maken met behoud van kwaliteit en continuïteit. Als we elkaar daar maar bij helpen en dat lijkt in Rotterdam te gaan gebeuren.

Herbers

7 maart 2014

Het is een mooi begin van de gemeente Rotterdam, maar ik mis toch overal het clientperspectief. In artikelen over de gouden standaard zie ik alleen maar dat de gemeente en de instellingen clienten 'informeren' over de gemaakte keuzes. Wanneer hebben zij gevráágd aan clienten en clientorganisaties of de zorg wel voldoet aan de eisen van de zorgvragers? Uitgangspunt bij de kwaliteit van dienstverlening is de client, staat overal. Maar als je die niets vraagt, hoe waarborg je die kwaliteit dan? Dat blijft voor mij een raadsel. Ik ben betrokken bij Noorderstroom, waar de gemeente Nijmegen heeft gevraagd naar het pakket van eisen waar de zorg in stadsdeel Nijmegen-Noord aan moet voldoen. Pas als volwaardig partij aan de onderhandelingstafel heeft de zorgvrager invloed op de kwaliteit van dienstverlening.

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

7 maart 2014

1. De cliëntenorganisaties hebben niet aan het overleg over de Gouden Standaard deel kunnen nemen. Ik heb dat namens de mensen met een verstandelijke beperking wel geprobeerd, maar kreeg als reactie dat ik mocht 'meelezen'. Dat hield in schriftelijk commentaar geven op documenten die tijdens het overleg aan de orde kwamen. Dat heb ik uiteindelijk dan maar gedaan, maar heb nog geen flauw idee wat er met mijn opmerkingen is gedaan.
2. Abvakabo heeft inmiddels gereageerd en is zeer kritisch. De voorzitter heeft dat in een tweet nog eens dunnetjes overgedaan.
Nog een reden om nu toch ook zelf eens kennis te kunnen nemen van de tekst van de Gouden Standaard.

Eikelboom

11 maart 2014

toch wel een beetje cynisme: er komt een zorgpool, lijkt mij geïnspireerd vanuit de havenpool. Keurig Rotterdams. Maar waar is die pool nou voor nodig? Ik denk omdat Rotterdam wijkgericht gaat aanbesteden. Dat is al een circus op zich. Daarbij komt dan nu deze pool, bijna letterlijk een circus (in een rondje lopen en kunstjes doen). Sowieso gaat dit ten koste van de resterende 75 of 85 of 60% en het doet feitelijk niets anders dan een zelfgeorganiseerd probleem oplossen.
Waarom laten we de klant niet gewoon kiezen en organiseren de zorgaanbieders de meest logische uitvoerder (persoon!). Ook dit heeft haken en ogen en voetangels en klemmen, maar daar moeten de zorgaanbieders dan maar eens in gezamenlijkheid iets op vinden. In de 90-er jaren rondom de wachtlijsten kwamen op die manier ook goede dingen tot stand.

Top