ACTUEEL

Kleine aanbieders mogen van ACM samen optrekken

Kleine aanbieders mogen van ACM samen optrekken

Innovatieve kleine zorgaanbieders mogen in bepaalde gevallen samen optrekken in de onderhandelingen met zorgverzekeraars of gemeenten. Dit zijn brancheorganisatie BTN, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en VWS overeengekomen, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

Op grond van de overeenkomst is het kleine aanbieders voortaan toegestaan om consortia te vormen, waarmee ze integrale, gezamenlijke producten kunnen aanbieden. Samenwerking aan aanbiederskant staat al snel op gespannen voet met de Mededingingswet, maar daar is volgens een woordvoerder van Van Rijn geen sprake van.

Verruiming aanbod

Volgens de woordvoerder, die ook namens de ACM spreekt, richt de Mededingingswet zich alleen tegen ‘slechte samenwerking’. Dit is samenwerking tussen aanbieders gericht op het verdelen van cliënten of het maken van prijsafspraken, waardoor de inkopende partij meer moet betalen. ‘Goede samenwerking’ (in Van Rijns brief ook aangeduid als ‘offensieve samenwerking') zorgt juist voor verruiming van het aanbod en grotere keuzevrijheid bij de inkopende partij. “Als inkopers graag geïntegreerde zorg willen inkopen, leidt de samenwerking de facto tot juist meer concurrentie, want er zal dan een (serieus) alternatief zijn voor grote, geïntegreerde speler”, aldus de woordvoerder.

Geen kartelvorming

De woordvoerder erkent dat samenwerken aan een integraal product de uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen zorgaanbieders impliceert, maar dit is vanuit karteloogpunt geen beletsel.  “Complementaire aanbieders zijn aanbieders die per definitie geen concurrenten van elkaar zijn”, aldus de woordvoerder. “Het zijn partijen die verschillende onderdelen van de zorg voor hun rekening nemen. Zij bieden niet hetzelfde product aan, maar een product in elkaars verlengde. Doordat het geen concurrenten zijn, en ze iets anders aanbieden, is er ook geen sprake van kartelvorming.”

Concurrentie

Consortia vormen ook geen oneerlijke concurrentie ten opzichte van de kleine aanbieders die niet in het consortium zitten, zegt de woordvoerder van Van Rijn desgevraagd. “Hier ligt een centrale rol voor de inkoper van de zorg. Als die een voorkeur heeft voor geïntegreerde zorg dan zal zo’n kleine speler het hoe dan ook moeilijk krijgen, omdat deze maar een deel van de zorg levert en dus niet kan voldoen aan de wens tot geïntegreerde zorg. Naast het consortium van kleine spelers blijven er sowieso een of meer grote spelers over. Er zal dus ten minste net zo veel concurrentie zijn als voor de samenwerking en wellicht dus zelfs meer. En ook andere kleine aanbieders kunnen eenzelfde consortium maken. ACM ziet toe op de concurrentie.”

Betere kansen

Het idee voor aanbodconsortia is oorspronkelijk afkomstig van BTN. De brancheorganisatie constateerde dat zorgverzekeraars en gemeenten het vaak lastig vinden om met veel kleine aanbieders zaken te doen. Het aan elkaar verbinden van kleine en innovatieve aanbieders geeft hen een stevigere positie in het veld van grote aanbieders en biedt hen een betere kans op een contract met de inkopende partij.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Nieuwenhuizen

8 maart 2014

BTN heeft een mooi initiatief afgedwongen voor haar leden! Het karakteriseert het ondernemerschap en de cultuur van kleine zorgorganisaties. Hopelijk weten organisaties hun initiatief ook te formeren en monitoren zodat de kwaliteit in de keten niet de (subjectieve) resultante is van de zwakste schakel. Ook is het aantonen van een unieke (onderscheidende meerwaarde) essentieel hierbij.

Wie weet kunnen BTN en Stichting Beheer Improvement Model in 2014 een lans breken voor de leden om een nieuwe modus te bieden, waarmee dergelijke (keten) initiatieven gemakkelijk navolgbaar zijn, en de toetsing via de bekende weg gaat ( certificerende instellingen). Zowel dienstbaar voor individuele organisaties als voor het totaal van de keten. BTN en genoemde Stichting deden al eerder (2012 en 2013) voorstellen tot dergelijk initiatief bij VWS.

Wellicht kunnen we het ook zonder subsidie?! Immers, erg aantrekkelijk voor de leden; al het goede bij elkaar verenigd langs een standaard denkmodel en onlinetool; organisatie in een keer gereed voor transitie door:
- methodisch houvast, richting en het kunnen voeren van het 'keukentafelgesprek'
- eenvoudige PDCA cyclus tbv verbetermanagement
- integrale maatschappelijke verantwoording ten aanzien van inzet en resultaat op geaggregeerd niveau van klant, medewerker, organisatie, financier en toezichthouder

Op deze wijze ontstaat er online zicht op mate van zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, urgentie en participatie.

Innovatie hoeft niet heel ingewikkeld te zijn wanneer er een intelligent methodisch idee achter zit dat dicht bij de klant haar oorsprong vond!

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

10 maart 2014

Mooi perspectief in de WMO-ontwikkelingen én om op meer gelijkwaardig niveau met zorgverzekeraars in gesprek te gaan!

Hiermee vergroot je de hard gewenste potentie van vakmensen om weer de leiding over hun vak te nemen!

Top