ACTUEEL

RIVM onderzoekt opnieuw veehouderij

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start een grootschalig onderzoek naar de relatie tussen veehouderijen en gezondheid. Op 60 locaties zullen vanaf 10 maart luchtmetingen gedaan worden. Ook wordt bij 3000 mensen onderzocht of zij zijn blootgesteld aan mogelijke ziekteverwekkers.

Het onderzoek concentreert zich op eventuele ziekteverwekkers, die mogelijk afkomstig zijn van veehouderijen, bij woningen rondom veehouderijen. Dit gaat niet alleen om veroorzakers van infectieziekten, zoals de Q-koortsbacterie of vee-MRSA, maar ook om fijn stof en endotoxinen (onderdelen van bacteriën) die tot astma en COPD kunnen leiden. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen eventuele gezondheidsklachten en veehouderijen.

Eerder onderzoek

In Nederland is in 2011 een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen veehouderijen en gezondheidsklachten. Dit onderzoek suggereerde een verband tussen intensieve veehouderij en gezondheid. Zo zagen de onderzoekers 'significant meer gevallen' van longontsteking in de nabijheid van pluimvee- en geitenbedrijven dan elders in het land.

Minder COPD

Opmerkelijk genoeg constateerden de onderzoekers juist minder astma, COPD, hooikoorts en infecties aan de bovenste luchtwegen in de omgeving van intensieve. Maar bij mensen die eenmaal astma of COPD hebben, worden meer complicaties of infecties aan de bovenste luchtwegen gezien. Het huidige onderzoek streeft naar een verdieping van de eerdere uitkomsten.

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)van de Universiteit Utrecht,  het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en Wageningen UR, waaronder Central Veterinary Institute (CVI) en Livestock Research. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken financieren het onderzoek.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top