HRM

Bedrijf moet or betrekken bij topsalaris

Bedrijven met 50 werknemers of meer worden verplicht de verhouding tussen de salarissen aan de top en de beloning van gewone werknemers voor te leggen aan de ondernemingsraad (or). De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken hiervoor.

Asscher verwacht dat de wettelijke verplichting leidt tot meer openheid en discussie over de soms scheve verhoudingen binnen een bedrijf. Asscher vindt het onbegrijpelijk dat inkomens van bestuurders aan de top van het bedrijfsleven de laatste jaren soms fors zijn verhoogd, terwijl de werkloosheid hoog is en de lonen maar matig stijgen. Volgens hem zou het topbestuurders sieren als hun beloning gelijke tred zou houden met die van de rest van de werknemers.

Traditie

De minister gaat er van uit dat het effect zal hebben als bedrijven de beloningen aan de top aan de or moeten voorleggen. “De verhouding met de or is belangrijk voor bedrijven'', zei hij in een toelichting. Asscher wees er ook op dat Nederland een traditie heeft van gematigde loonontwikkeling.
Het kabinet verwacht dat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt om het beloningsbeleid en de individuele beloning van bestuurders transparanter te maken. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top