ACTUEEL

Wethouder: 'Beleid VWS ondermijnt vertrouwen'

Wethouder: 'Beleid VWS ondermijnt vertrouwen'

“Ik heb geen zin om als een mak schaap naar Den Haag te kijken en lijdzaam af te wachten wat er straks gebeurt.” Dit zegt wethouder Leo Jongen van Kerkrade tegen Skipr-interviewer Willem Wansink. De 'Wmo-ambassadeur' is bezorgd over de plannen van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS om een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over te hevelen naar de zorgverzekeraars.

Met name over de vraag wie zorg zou moeten dragen voor de verzorging van mensen thuis ontstond dit najaar discussie. De gemeenten wierpen zich op als aangewezen instantie, terwijl ook de zorgverzekeraars deze taak claimden. Staatssecretaris Van Rijn besloot uiteindelijk om verzorging en verpleging in de thuissituatie niet op te knippen en beide onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te brengen. Daarmee raakten de gemeenten een belangrijk deel van hun zorgtaken kwijt al voor ze deze konden uitvoeren. 

Jongen (PvdA) “Van Rijn wil daar per se mee doorgaan. Het is de vraag of hem dat per 1 januari 2015 lukt.” Jongen is sinds 2010 wethouder maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid in Kerkrade. Jongen is ook een van de tien ‘VNG-ambassadeurs’ voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Het interview verschijnt in Skipr magazine 4, april 2014

Eigen weg

“We gaan onze eigen weg,” zegt Jongen, “ongeacht de koers die het ministerie uitzet.” En: “Wij zijn klaar voor de toekomst en gaan door met ons zorgaanbod. Samen met de bevolking blijven we plannen ontwikkelen.”  

De wethouder is voorstander van de participatiesamenleving. Maar: “Al die fluctuaties in het beleid van VWS ondermijnen het vertrouwen in de politiek.” Jongen: “Ons antwoord aan Den Haag? Aan de slag, wij gaan ervoor. Niet schrijven, maar doen. Dat is ons motto. Geen dikke notities, maar de mouwen opstropen.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Bulles

11 maart 2014

Duidelijke taal van Leon Jongen die duidelijk maakt waar de pijn zit: het is een op en neer gezwalk waar een gemeente en ook zorgverleners geen beleid op kunnen maken. Tegelijkertijd wordt er wel een bezuiniging van 25% nagestreefd die ook best haalbaar moet zijn, maar dan moet je wel de tijd en duidelijkheid hebben om gezamenlijk alles goed voor te bereiden.

Eikelboom

11 maart 2014

Ik vraag me af hoe duidelijk deze taal is. Gemeenten hadden zich nooit als uitvoerder van zorgtaken moeten opwerpen. Zij hadden zorgorganisaties moeten oproepen met ideeën te komen om een nieuw uitvoeringsstelsel op te zetten.
Zorgorganisaties die zo'n initiatief namen en presenteerden kregen de vraag 'of de gemeente daar ook nog iets in te zeggen had' en werden min of meer bedankt voor de moeite.

Zo gaat het niet goed komen, inderdaad.

koopman

12 maart 2014

De eerste miljoenen zijn al op aan adviseurs..

Top