ACTUEEL

‘Rotterdams zorgakkoord is vaagtaal’

Vakbond Abvakabo FNV keert zich tegen het lokale zorgakkoord dat de gemeente Rotterdam onlangs met zorgwerkgevers en de andere vakbonden heeft gesloten. Volgens Abvakabo FNV is de ‘Gouden Standaard Rotterdam’ “pure politieke vaagtaal”, die verhult dat er duizenden ontslagen op stapel staan.

Volgens Abvakabo FNV dreigen in Rotterdam 5000 zorgmedewerkers hun baan te verliezen en duizenden ouderen hun zorg. “Dit is het grootste lokale massaontslag in de zorg dat onder deze kabinetsplannen is aangekondigd”, aldus voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV.

Kille bezuiniging

Ook raken volgens de vakbond duizenden ouderen onder het mom van langer zelfstandig wonen van zorg verstoken. “De gemeente Rotterdam en ook het kabinet moeten het echte verhaal vertellen. Dus: stoppen met vaagtaal en toegeven dat dit plan alleen maar een kille bezuiniging is."

Niet gepast

De vakbond vindt het kwalijk dat de gemeente Rotterdam vooruitlopend op de parlementaire besluitvorming, al vorm gaat geven aan de zorgbezuinigingen. De vakbond refereert hiermee aan de afspraken voor de Gouden Standaard Rotterdam die de gemeente onlangs presenteerde. “Abvakabo FNV vindt het schrijnend dat de gemeente Rotterdam dit "gouden" afspraken noemt, terwijl duizenden hun werk en hun zorg verliezen. Pure politieke vaagtaal. Abvakabo FNV vindt dit niet gepast en doet hier daarom niet aan mee.”

De gemeenten Rotterdam ging er eerder nog vanuit dat ook Abvakabo FNV zich bij het zorgakkoord zou aansluiten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 maart 2014

Zorgakkoord op zich niets mis mee. Maar eerst zien en dan geloven. Wij, als ontslagen mederwerkers van het failliete Ruwaard van Putten, hebben niets gemerkt van enige maatschappelijke verantwoordelijkheid cq. sociale bewogenheid van de top van het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis. Was gewoon broodroof! Misschien zijn ze met wat hulp van de wethouder wat wijzer geworden.

Top