ACTUEEL

Hans Meij leidt College Specialismen Verpleegkunde

Hans Meij leidt College Specialismen Verpleegkunde

Hans Meij is op 7 maart 2014 benoemd tot nieuwe voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde van de beroepsvereniging V&VN. Hij volgt Luke Vandeputte-Niemegeers op, die deze functie acht jaar heeft vervuld.

Meij  is lid van het Directiecomité van Het Amphia ziekenhuis in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Daarnaast is hij Universitair Hoofddocent Ouderengeneeskunde bij het LUMC en binnen de NVZ lid van de task force verpleegkundige beroepsontwikkeling. “Met Hans Meij krijgt het college een voorzitter met een goed zicht op het bestuurlijk krachtenveld van de gezondheidszorg en een heldere visie op het beroep van verpleegkundig specialist”, stelt V&VN in een persverklaring.

Meij’s voorganger Vandeputte-Niemegeers heeft het college voorgezeten vanaf de oprichting in 2006. Onder zijn voorzitterschap is het beleid ontwikkeld ten aanzien van de opleiding, registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. Daarnaast heeft de minister van VWS in deze periode op voorstel van het college een wettelijke status verleend aan de vijf verpleegkundig specialismen.  

College Specialismen Verpleegkunde

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is een onafhankelijk orgaan. Het is op grond van de wet BIG belast met het instellen van specialistenregisters en het vaststellen van de eisen voor opleidingen en (her)registratie van specialisten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

zwanikken-leenders

12 maart 2014

Wij wensen U veel succes , en EER de jonge mensen in de zorg .Specialismen vooral voor verpleegkundige welke DIRECT met, voor, patiënten werken .

PS Woord werkVLOER afschaffen.

Top