HRM

Europees tekort aan zorgpersoneel telt miljoenen

Europees tekort aan zorgpersoneel telt miljoenen

Op Europees niveau dreigt de komende jaren een tekort van één tot twee miljoen zorgverleners te ontstaan. Dit blijkt uit het rapport ‘Health workforce shortages and international mobility in the EU’.

De dreigende zorgpersoneelscrisis in Europa zal grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van zorgverleners wereldwijd, zo voorspellen de rapporteurs. Het rapport is samengesteld door het Europese project ‘Health workers for all and all for health workers’ (HW4All). In Nederland is financiële krapte nu bepalend voor het beleid. Ook wordt hier gesproken van overschotten van medisch personeel, terwijl er in de toekomst juist meer zorgverleners nodig zullen zijn, onder andere vanwege de vergrijzing.

Scheefgroei

Overheidsbeleid heeft grote invloed op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zo verlaten veel artsen en verpleegkundigen in Spanje, Roemenië en Griekenland de publieke sector als gevolg van onvoldoende investeringen in de gezondheidssector. Vertrek naar het buitenland is een ander gevolg van nationaal beleid. Het leidt tot scheefgroei door de trek van zuid naar noord en van oost naar west. Toekomstgericht beleid op nationaal niveau is cruciaal om een zorgpersoneelscrisis te voorkomen.

Planning

Het rapport gaat name in op de planning van zorgpersoneel in de Europese Unie.  De gedragscode van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spoort alle Europese landen aan om de behoefte aan zorgverleners in kaart te brengen en de planning hierop af te stemmen zonder personeelswerving over de grens. Daarnaast gaat het rapport in op de zorgverleners in Europese begrotingen. Financiële beperkingen vormen een gevaar voor het opleiden van toekomstig zorgpersoneel en het in stand houden van zorgpersoneelsbestanden. Er dreigen tekorten te ontstaan op nationaal en mondiaal niveau.

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development in de zorg? Via Skipr hrm blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

 

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaspers

11 maart 2014

Goed dat dit (dreigend) tekort nu ook Europees is onderzocht.

Daar er ook tekorten dreigen in andere sectoren, is gericht werven en opleiden niet een afdoende oplossing.

Er zal vol moeten worden ingezet op arbeidsbesparende (o.a technische) innovaties, zodat we in de toekomst met veel minder mensen toch goede zorg kunnen bieden aan het groeiend aantal patiënten.

Top