ACTUEEL

'Scherper toezicht nodig op ziekenhuisfusies'

Ziekenhuisfusies monden in de praktijk geregeld uit in strategisch-defensief gedrag zonder dat er spake is van hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Dat constateert het Financiëele Dagblad op basis van commentaar van insiders.

In het FD komt onder meer de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het woord. Teammanager Zorg Tineke Serlie constateert dat er vaak “veel tijd zit tussen de fusie en een echte herprofilering van het ziekenhuis”. Daardoor lijken zulke fusies op ‘windowdressing’, erkent Serlie. Andere insiders constateren in het FD dat zulke fusies vooral bedoeld lijken om sterk te staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars en lastige kartelregels te neutraliseren.

Onder zorgverzekeraars bekoelt het enthousiasme over de fusiegolf. Bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland pleit in het FD voor scherpere fusievoorwaarden. Wanneer beloftes niet worden gerealiseerd zou de ACM boetes moeten kunnen opleggen of een fusie zelfs kunnen ontbinden.

Voortschrijdend inzicht

De ACM vindt de oproep opmerkelijk. “Twee jaar geleden verzekerden de zorgverzekeraars ons de ziekenhuizen te kunnen disciplineren als er ongewenste effecten bij de fusie zouden optreden”, zegt Serlie in het  FD. “Blijkbaar is er sprake van voortschrijdend inzicht.”
De ACM en rechtsvoorganger Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben zich in hun beoordeling van zieken huisfusies in het verleden sterk laten leiden door het oordeel van de  zorgverzekeraars.

Verkeerde kant

Voor de NPCF is de maat de vol. De patiëntenfederatie maakt zich grote zorgen en noemt de situatie urgent. “Ik ben blij dat we bijval krijgen voor onze zorgen, tegelijk is het een teken dat het de verkeerde kant op gaat”, reageert directeur Wilna Wind. “Er moet nu iets gebeuren. Op zijn minst is het goed en noodzakelijk dat de ACM het toezicht verscherpt, maar ik vind het nu ook een zaak voor de politiek. De ACM ging nagenoeg voorbij aan de mogelijke gevolgen van de fusies zoals prijsstijgingen, beperkte keuzevrijheid voor patiënten en machtsvorming. Het signaal dat fusies de beloofde verbetering niet opbrengen, klinkt nu dus ook echt door. Daar mag de sector de ogen niet voor sluiten, en de politiek ook niet.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 maart 2014

Wat een schijnheilig gedoe!! Iedereen in de sector weet dat fusies niet plaatsvinden om de kosten naar benee bij te stellen, maar om de kwaliteitseisen en kwantitatieve normen van IGZ en wetenschappelijke verenigingen te halen.

Anoniem

13 maart 2014

De ACM zou ook eens richting de zorgverzekeraars moeten kijken. De fusies die bij hen hebben plaatsgevonden, staat haaks op de gereguleerde martktwerking.
Bovendien maken de zorgverzekeraars gezamenlijk plannen over zaken als de acute zorg. Daarmee beperken ze niet alleen de onderlinge concurrentie, maar zetten ze in feite het systeem van overheidsplanning uit de vorige eeuw voort. Een systeem waarvan we weten dat het faalt.
Een essentieel element van de gereguleerde martkwerking is dat patiënten kunnen stemmen met de voeten (wisselen van zorgverzekeraar). Als er weinig zorgverzekeraars zijn en als die dan ook nog eens de onderlinge concurrentie beperken, valt er voor verzekerden weinig of niets te kiezen.
Concurrentie tussen zorgverzekeraars is noodzakelijk, omdat dit de incentive oplevert voor het aanbieden van kwalitatief goede en efficiente zorg aan de verzekerden.

Top