ACTUEEL

CQ-index beter toegankelijk voor migranten

Om de behoeftes van niet-westerse migranten beter in kaart te kunnen brengen, heeft onderzoeksinstituut NIVEL samen met het Kwaliteitsinstituut (CKZ) en Pharos vragenlijsten voor de Consumer Quality-index aangepast.

Bij de ontwikkeling van de CQI-vragenlijsten zijn niet-westerse migranten niet of nauwelijks betrokken geweest, constateren de betrokken partijen. Terwijl zij mogelijk andere ervaringen hebben met de zorg, een ander medisch systeem gewend zijn of vanuit hun cultuur of religie andere behoeften hebben dan andere Nederlanders. Daarnaast is de respons onder niet-westerse migranten doorgaans relatief lager.

Belevingswereld

Om Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse achtergrond beter te kunnen betrekken, hebben de betrokken partijen vier van de vragenlijsten aangepast op de belevingswereld en het taalniveau van migranten. Het betreft de CQI-vragenlijst voor huisartsenzorg, ziekenhuisopname, kraamzorg en thuiszorg.

Specifiek

De nieuwe versies bevatten korte actieve zinnen, zo min mogelijk moeilijke woorden en specifiek Nederlandse uitdrukkingen, en er zijn een aantal ‘weet niet’-categorieën toegevoegd. Verder is in de vragenlijsten geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de logische volgorde bij het contact met zorgverleners, er zijn een aantal specifieke vragen toegevoegd en overbodige of overlappende vragen geschrapt. Ook zijn er enkele specifieke kwaliteitsaspecten toegevoegd, zoals de mogelijkheid een tolk in te schakelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top