ACTUEEL

'Niet-gecontracteerde zorg stuwt premie op’

'Niet-gecontracteerde zorg stuwt premie op’

De zorgpremie kan omlaag als zorgverzekeraars niet meer verplicht de zorgkosten hoeven te vergoeden van aanbieders waar ze geen contract mee hebben. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de laatste monitor Zorginkoop.

Omdat zorgverzekeraars nu  ook voor niet-gecontracteerde zorg 75 tot 80 procent van het gebruikelijke tarief moeten vergoeden, blijft de premie onnodig hoog, stelt de NZa. Bovendien zorgt deze standaardvergoeding ervoor dat zorgaanbieders minder druk ervaren om betere of efficiëntere zorg te bieden.

Wetswijziging

Om die reden pleit de NZa er voor om zorgverzekeraars de ruimte te geven om niets te vergoeden voor zorg geleverd door zorgaanbieders waar zij geen contract mee hebben. Hiervoor is een aanpassing van de wet nodig (artikel 13 van de Zorgverzekeringswet). Een wetsvoorstel hiertoe ligt bij de Tweede Kamer.

Betere spiegelinformatie

De NZa constateert verder dat zorgverzekeraars selectiever zijn geworden in het inkopen van onder meer fysiotherapie en planbare zorg zoals heup- en knieoperaties en bij complexe zorg zoals kankerbehandelingen. Dit komt volgens de NZa vooral doordat er voor deze zorg steeds betere informatie beschikbaar is over de verschillen tussen zorgaanbieders: de zogenoemde spiegelinformatie. Over andere zorgsoorten zoals de mondzorg, huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg  is nog onvoldoende objectieve informatie beschikbaar over de verschillen tussen aanbieders in de kwaliteit, doelmatigheid en service van de zorg.

Waar de NZa positief is over de scherpere zorginkoop zijn vooral kleine zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten, logopedisten en kleine aanbieders in de GGZ ontevreden over de manier waarop de zorgverzekeraars contracteren. Zij vinden dat de zorgverzekeraar teveel macht heeft. Volgens de NZa is enige inkoopmacht aan de kant van de zorgverzekeraars  juist nodig om de publieke belangen voor de verzekerden en patiënten te beschermen. Op dit moment ziet de zorgautoriteit dan ook geen aanleiding om in te grijpen.

 

20 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

12 maart 2014

"Enige inkoopmacht" is nogal wat anders dan "tekenen bij het kruisje" > en men gaat compleet voorbij aan kwaliteit, en maakt er een economisch verhaal van.

En weet u wat echt goedkoper zou zijn, één publieke ZV, scheelt een hoop overhead, bonussen, dure gebouwen en lease- auto's!

Verder is dit artikel en het bericht in RTL nieuws natuurlijk een opmaat naar de geplande behandeling van art.3 ZvW, dat moge helder zijn.

koopman

12 maart 2014

Dit slaat echt nergens op. Er zijn collega's die besluiten om niet onder het juk van een verzekeraar te willen werken (verzekeraar niet op mijn stoel, ik ben de deskundige) en daar wordt de verzekerde voor gestraft door een deel bij te moeten betalen. Dit gaat om gewone BIG-geregistreerde collega's (zie www.contractvrijepsycholoog.nl) die nu zwart gemaakt worden. Vrije artsenkeuze is een groot goed in ons land.
Verzekeraars kunnen kwaliteit echt niet beoordelen, cliënten zijn daar vaak beter in - die kunnen in hun netwerk via via veel te weten komen over waar je moet zijn voor goede zorg.

koopman

12 maart 2014

En niet te vergeten: geen 58 miljoen aan reclames eind van het jaar, elk jaar weer..

henksen

12 maart 2014

"Het stelsel van commerciële zorgverzekeraars maakt de zorg onnodig duur"

of

"Het vergoeden van zorg maar de zorg onnodig duur"

Of

"medicijnen maken de zorg onnodig duur"


Het zijn geen zorgverzekeraars meer maar zorgdictators.

henksen

12 maart 2014

"Het stelsel van commerciële zorgverzekeraars maakt de zorg onnodig duur"

of

"Het vergoeden van zorg maar de zorg onnodig duur"

Of

"medicijnen maken de zorg onnodig duur"


Het zijn geen zorgverzekeraars meer maar zorgdictators.

Terwiel

12 maart 2014

Het wetsvoorstel waar dit bericht over gaat betreft de vrije artsenkeuze. Het voorstel dat besproken gaat worden houdt in dat een patiënt niet meer vrij mag kiezen naar welke arts hij/zij wil, maar door middel van financiële inperking gedwongen raakt om naar de zorgverlener te gaan die de verzekeraar heeft uitgekozen.

Argumenten over het 'beschermen van de verzekerde' en 'monitoren en inkopen van kwaliteit' hebben daar niet echt mee te maken, het zijn verklaringen achteraf voor de vorm waarin het beknibbelen op de gezondheidszorguitgaven wordt vormgegeven.

De kwaliteit van zorgverleners wordt verzorgd door de beroepsgroep, die deskundig is in het vak en daardoor de beste instantie om kwaliteit te garanderen. Het inzicht in kwaliteit ligt bij de verzekerden zelf: zij merken heus zelf wel of zij goed geholpen zijn of niet.

Het niet afsluiten van contracten heeft in het geval van de verzekeraar niet te maken met kwaliteit maar met de wens om minder te betalen. Zorgverleners werken zelf vaak liever zonder contract juist om hun kwaliteit te behouden, aangezien de inhoud van de contracten, die eenzijdig door de verzekeraars wordt opgelegd, de kwaliteit van de zorg fors inperkt.

Alberts

12 maart 2014

Enkele voorbeelden van hoe de eisen van ZV kwaliteit van zorg inperken, dit ter info, en geldend in de GGZ:
- eis tot 'spreiding' van het afgesproken omzetplafond. Dat betekent in de praktijk dat je omzet door het jaar heen bepaalt of iemand direct kan komen of nog even moet wachten. Ik wil op grond van professionele criteria kunnen bepalen of iemand sneller dan wel minder snel in zorg moet komen.
- verplicht ROM. Dat is vaak ok, maar soms is ROM contraproductief. Ik wil vanuit professioneel oogpunt bepalen wanneer wel of niet een ROM. Niet om aan mijn percentage verplicht ROM te voldoen
- wel of niet toepassen van bepaalde behandelingen zoals EMDR: ik wil niet dat de ZV bepaalt wanneer ik wel en niet gebruik mag maken van een bepaalde behandelmethode, maar wil vanuit professioneel oogpunt een behandelingsmethode wel of niet in kunnen zetten. Mijn opleiding, beroepsvereniging en de wetenschappelijke literatuur moeten leidend zijn, niet de eisen van de ZV die vaak van voorgaande afwijken
- verdeling van bepaalde 'stoornissen' in mijn caseload wordt contractueel vastgelegd. Ik wil niet in de situatie worden gebracht dat ik een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld een depressie, ga weigeren omdat ik al aan mijn tax voor die stoornis zit. "Sorry mijnheer, maar ik zoek nog een paar paniekstoornissen want die heb ik dit jaar nog onvoldoende gezien".
etc

Anoniem

12 maart 2014

Zoals gewoonlijk gaat het geteisem deze melding weer meteen gebruiken om de zorgverzekeraars zwart te maken. De NZA is een bureaucratisch overheidsorgaan dat als taak heeft om namens de overheid aan te geven hoe het zorgstelsel hoort te functioneren. Denkt het geteisem nu echt dat de zorgverzekeraars op deze maatregel zitten te wachten? Nog irritanter is de gedachte dat de zorgverzekeraars debet zijn aan de dure zorg. Aub, de overheid en NZA hebben jarenlang gewacht met de zorgverzekeraars echte ruimte geven om namens verzekerden te gaan onderhandelen. En ja, een kruisje bij een hokje is een vorm van onderhandelen. Nee, sommige ziekenhuizen zijn praktisch miljardenbedrijven die groter zijn dan de middelgrote zorgverzekeraars. Dat zijn echt onschuldigen. Laat me niet lachen.

Lozeman

12 maart 2014

Helaas, helaas, hulpmiddelenland bestaat nu al uit een paar landelijke werkende leveranciers waartoe enkele zorgverzekeraars zoals Menzis toe beperken. Bedrijven in handen van enkele families uit de Quote 500, die meer den de helft van de uitleen in handen hebben. Onze organisatie groeit hard vanwege de service en aandacht die wij het hele jaar aan de eindgebruiker en thuiszorg geven.

Mag ik nu al hardop zeggen bij wie men zich moet verzekeren eind dit jaar om van onze service en aandacht gebruik en maken? Waarom mag men nu niet overstappen om morgen van onze service gebruik te maken?

Lozeman

12 maart 2014

zover een reactie die je snel wilt schrijven, maar telkens wordt gestoord.

Terwiel

12 maart 2014

De NZa vergeet hierbij te vermelden dat er heel wat mensen zijn die aan hun zorgverlener vragen of ze aub de zorg zelf mogen betalen, maar dan te horen krijgen dat dat niet mag. Ongeacht of het om gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg gaat.

Doorgaans weet de zorgconsument dit niet eens, omdat hem/haar dit recht wordt afgepakt via de verplichting van de zorgverlener, die een vergoedingsfactuur MOET maken.

Cense

12 maart 2014

De Nza hield hierover een onfris manipulatief verhaal voor de radio, waarbij kwakzalverij en ongecontracteerder zorg door veelal extra geëngageerde professionals op een grote hoop werden gegooid. Met een onafhankelijk toezichthouder had het niets meer te maken; gewoon een verlengstuk van de macht. De macht die op de centen moet passen, maar dat doet met peperdure controlesystemen, en met valse kwaliteitsargumenten.

Alberts

13 maart 2014

Gisteren nog even door gemijmerd over dit bericht. Niet- gecontracteerde zorg is vaak goedkoper dan gecontracteerde zorg- verzekeraars hoeven immers maar zo'n 75% van de kosten te vergoeden (en vaak vergoedt men zelfs maar 60% zoals Menzis in geval GGZ) . Wanneer dit bericht waar zou zijn, is met blijkbaar uit op minder volume dus niet elke verzekerde zal zijn zorg krijgen. óf men is erop uit om na het afschaffen van dit artikel 13 alle tarieven naar beneden bij te stellen. Waarschijnlijk allebei.

Toby

13 maart 2014

"Bovendien zorgt deze standaardvergoeding ervoor dat zorgaanbieders minder druk ervaren om betere of efficiëntere zorg te bieden."

Dit is typisch bedacht en geschreven door een persoon die nog nooit een organisatie draaiende heeft moeten houden.

Wil je een organisatie, welke geen contract heeft, waarbij de patiënt zelf de factuur moet declareren en daardoor mogelijk minder aantrekkelijk is voor een patiënt, draaiende houden dan moet je JUIST kwaliteit en efficiëntie hoog in het vaandel hebben. Tenslotte liggen de kosten van deze organisatie hoger en is er een aanmerkelijk debiteurenrisico.

Dit stuk is volledig geschreven naar de wensen van zorgverzekeraars.

De enige wijze om echte concurrentie tussen zorgverzekeraars en daadwerkelijk inkoop obv kwaliteit is door alle contracten met verzekeraars te ontbinden. Een zorgverlener moet zich niet bezighouden met contracten maar met zorg verlenen.

Anoniem

13 maart 2014

Beste Toby, jammer dat ook u zich bij het geteisem voegt zoals aangegeven in reactie 8. Het NZA heeft NIETS te maken met de zorgverzekeraars of de wensen van de zorgverzekeraars. U geeft over alles de schuld aan de zorgverzekeraars. Niet dat de zorgverzekeraars heilig zijn maar het NZA is een overheidsorgaan dat namens de overheid het zorgstelsel organiseerd.

Anoniem

13 maart 2014

@15 u vergist één punt. De NZa wordt geleid door een poppetje vanuit de VVD. Dus dit overheidsorgaan is helaas niet onafhankelijk.

anoniem

13 maart 2014

De vele sub-verzekeringsmaatschappijen behoren uiteindelijk tot de BIG 4 zorgverzekeraars. Dat is dus een monopolie positie. De winsten die zij vorig jaar behaalden liepen in de vele vele miljarden, terwijl zorgaanbieders konden tekenen bij het kruisje! Hoezo marktwerking? Waar komen die winsten vandaan dan? Waarom zijn premie en eigen risico de afgelopen 10 jaar toegenomen? Waarom wordt de zorg steeds verder uitgehold? De belangrijkste bepaler 'kwaliteit' ontbreekt en steeds meer artsen delen hun stoel met de zorgverzekeraar. Onbegrijpelijk dat dit niet wordt aangepakt in Nederland!!!!

Oplossing: 1 zorgverzekeraar voor het hele volk, zonder winstoogmerk, is de enige echte oplossing. Want hoewel enkele zorgverzekeraars claimen geen winstoogmerk te hebben, geven die opgepotte miljarden wel heel veel onderhandelingsmacht waarvan een groot deel wordt uitgegeven aan torenhoge salarissen, een overload aan management lagen, peperdure panden en verschrikkelijk complexe registratiesystemen. Allemaal uw en mijn geld! Schandalig! Nederland wordt wakker! Nza? Waar blijven jullie?


anoniem

13 maart 2014

De NZA is een machtsmarionet van politiek Den Haag. Die gaat het geenszins om kwaliteit. Want hoe verklaar je dat zorgverzekeraars vorig jaar 1.800 x miljoen euro = 1,8 miljard kunden oppotten van onze premiegelden? Daar is geen patiënt beter van geworden. Wel vergroot het idd. de onderhandelingsmacht, welke leidt tot verdere uitholling van zorg en meer regelgeving. Schandalig!

Schippers (VVD) zou zo langzamerhand wel moeten inzien dat de marktwerking is geflopt, de zorg kwalitatief slechter is geworden en de premies fors zijn gestegen. Lang leve incompetente volksvertegenwoordigers. Hiep hoi!

Anoniem

13 maart 2014

Wat een rotsmoes!!! Ik ben zelf therapeut. Vorig jaar is de vergoeding in de aanvullende zorg al verlaagd. Bovendien zijn de vergoedingen vaak gedifferentieerd (artsen/ niet artsen). Dus hoezo geen marktwerking??

Bontes

25 maart 2014

Het artikel lijkt geschreven vanuit grote instellingen. Dat er iets moet veranderen in zorgaanbiedend Nederland is al lang duidelijk. Het declaratie systeem vraagt niet om kwaliteit, vooral om kwantiteit. Hoe meer uren, hoe meer geld. Lichte zorg, minder geld. Het is lucratief om Nederland ziek te laten zijn, hoe zwaarder de ziekte hoe meer er gedeclareerd mag worden. In GGZ taal: Dan hebben zoveel mensen geen "aanpassingsstoornis met depressieve stemming" maar iedereen "depressieve stoornis" . Gezondheid verdient niet. Ik ben het met @Toby eens. Kleine aanbieders moeten juist kwaliteit bieden, Wat mezelf betreft. Dan de verzekeraar: Als zorgverzekeraar een contract aanbiedt waarbij ik de helft van mijn gebruikelijke tarief krijg. Prima, maar dan krijg je ook de helft. Oftewel dubbele wachtlijst of 2x langer behandeltraject. Tevens : Wie betaalt bepaalt. ROM-men prima. Volgt No cure no pay? Aan kwaliteit hangt een prijskaartje. Dat geldt gewoon al jaren in de markt.

Top