ACTUEEL

ActiZ-leden stemmen in met transitie-afspraken

De leden van ActiZ hebben dinsdag 11 maart ingestemd met de afspraken die met het ministerie van VWS, ZN, V&VN, BTN en de NPCF zijn gemaakt over extramurale verpleging en verzorging.

Deze afspraken vormen volgens de zorgorganisaties de basis voor een andere manier van werken. Het gaat om onder meer afspraken over de overheveling van verpleging en verzorging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij de instemming eisen ActiZ en haarleden echter wel dat het kabinet en de staatssecretaris de afspraken in dit akkoord concreet invullen.

Vastgoed

De ActiZ-leden missen nog afspraken op het gebied van vastgoed. Dit is een belangrijk onderwerp voor zorgorganisaties. De extramuralisering verloopt in rap tempo. Bovendien krijgt per 1 januari 2016 de helft van ZZP4 geen indicatie meer voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis.

Haast maken met werkafspraken

ActiZ wijst de staatssecretaris en het kabinet erop dat er haast geboden is. Er moeten snel concrete afspraken voor de uitvoering komen op het gebied van vastgoed, werkgelegenheid, zorginkoop en -verantwoording. “Dit heeft veel haast, want de overgang naar de Zvw en de wijzigingen in de Wmo gaan immers al per 1 januari 2015 in. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkafspraken over automatisering op 1 april a.s. al klaar moeten zijn. En dat zorgorganisaties snel moeten weten of en in welke mate ze gecontracteerd worden door zorgverzekeraars en gemeenten, zodat ze helderheid kunnen geven aan hun medewerkers over werkgelegenheid”, stelt ActiZ in een persverklaring.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top