ACTUEEL

Bestuurders in verweer tegen declaratiechaos

Zorgaanbieders dreigen financieel en boekhoudkundig in de knel te komen door onduidelijkheid over declaraties en de wildgroei van regels en controle-eisen, die niet zelden pas laat en met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Deze noodkreet tekent Het Financieele Dagblad op uit de mond van verschillende zorgbestuurders.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waarschuwde onlangs opnieuw voor problemen met de juiste vaststelling van de omzet van ziekenhuizen en UMC's. Dit betekent dat de accountants geen goedkeurende verklaring zullen afgeven. Op grond hiervan zullen banken terughoudender zijn met leningen en rekenen ze hogere risico-opslagen.  

Boetes

Ziekenhuizen voelen de onduidelijkheden in de boekhouding ook op andere manier. Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein kreeg onlangs een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd door de Nederlandse  Zorgautoriteit (NZa) wegens foutief declareren. Daarnaast moet het ziekenhuis 25 miljoen euro aan onrechtmatige declaraties terug betalen. Naar verwachting zullen ook andere ziekenhuizen binnenkort vergelijkbare boetes krijgen.

Achteraf

De zorgverzekeraars wezen in 2011 nog bijna één miljard euro aan onrechtmatige declaraties van zorgaanbieders af. Het werkelijke bedrag dat niet goed verantwoord kan worden is waarschijnlijk vele malen hoger. Volgens de zorgaanbieders wordt problemen rond de rechtmatigheid voor een groot deel door de NZa en de zorgverzekeraars veroorzaakt. Zo kunnen de eisen die een verzekeraar aan een behandeling stelt per verzekeraar verschillen. Wat  bij de een rechtmatig is, hoeft dit bij de ander niet te zijn. Daarnaast worden regels en tarieven niet zelden pas achteraf vastgesteld. Zorginstellingen behandelen daardoor patiënten zonder dat ze weten of ze daar later een vergoeding voor krijgen.

Niet hanteerbaar

Actiz, de organisatie van zorgondernemers, sloeg onlangs alarm in een brief aan de NZa over de langdurige zorg (AWBZ). “In het AWBZ-controleprotocol zijn eisen opgenomen die niet hanteerbaar zijn”, zo citeert het FD Actiz. De vereniging waarschuwt dat fouten zoals zich in het Antonius hebben voorgedaan ook in de AWBZ dreigen. Het probleem is volgens ActiZ dat de declaratieregels voor 2014 nog moeten worden vastgesteld, terwijl de aanbieders al wel zorg leveren. Deze kan met terugwerkende kracht niet rechtmatig blijken te zijn.

Beleidsvervreemding

Ook in de ggz speelt de kwestie. Ggz-aanbieder Altrecht in Utrecht kreeg onlangs te maken met een inval van de NZa vanwege het vermoeden van foute declaraties. Bestuursvoorzitter Sjef Czyzewski spreekt mede om deze reden in het FD van “een vastgelopen systeem”, dat gekenmerkt wordt door “beleidsvervreemding”. Czyzewski laat nu advocaten een juridische bijsluiter opstelllen waarin is vastgelegd dat zijn organisatie onmogelijk kan voldoen aan alle soms tegenstrijdige regels en voorschriften.

Met als centrale vraag 'zijn ziekenhuizen in control?' houdt Skipr op 24 april een masterclass finance. Voor meer informatie, klik hier

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 maart 2014

Het moet niet gekker worden...
Het zorgstelsel is compleet verziekt: achteraf nog regeltjes opstellen, onduidelijkheden, onderlinge verschillen, pertinente fouten niet corrigeren... en dan vervolgens diegenen, die ter goeder trouw toch maar zorg leveren, ook nog eens door diezelfde ontspoorde bureaucratische clubs (NZa bv) boetes opgelegd zien krijgen???????
Echt Nederland!! Er zijn hier veel te veel mensen, die blijkbaar weinig te doen hebben (en daar worden ze ook nog voor betaald....)
Laten we met z'n allen weer eens GOED gaan luisteren en kijken naar die mensen, die het ECHTE werk doen, die mensen faciliteren, respecteren en ondersteunen: 80% van alle geldverspilling door onkundig op en neer geschuif tussen verschillende buro's/clubs en administratieve onzin/regeltjes (die ze vervolgens zelf niet begrijpen) mag eindelijk weer eens terug in de zorg en bij de patiënt zelf terecht komen!!
Dan hebben we met gemak 10 tot 15 miljard binnen 1 tot 2 jaar bezuinigd!! Dixi.

Cetero censeo, zorgverzekeraars relegendam esse...

Top