HRM

Bacheloropleiding Klinische Technologie geaccrediteerd

De nieuwe bacheloropleiding Klinische Technologie is officieel geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De opleiding gaat in september 2014 van start.

Deze multidisciplinaire studie op het grensvlak van geneeskunde en techniek is een samenwerking tussen de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam  en de universitair medische centra in Leiden en Rotterdam. De studie leidt technisch-medische professionals op die deel uitmaken van een medisch behandelteam.

Adviseren

Binnen dit team ziet de behandelend arts/specialist de patiënt als eerste. Bij complexe technisch-medische problematiek doet hij een beroep op een klinisch technoloog. De klinisch technoloog zal de arts adviseren en/of een deel van de diagnose of behandeling, waar zijn technisch-medische kennis cruciaal is, voor zijn rekening nemen.

Medische centra

Globaal bestaat het onderwijs binnen de nieuwe bacheloropleiding voor de helft uit vakken die technisch of klinisch gericht zijn en voor de helft uit vakken waarin het medische en technische geïntegreerd wordt aangeboden door een team van docenten van het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. Veel van het onderwijs zal gegeven worden aan de TU Delft, maar specifieke medische practica en patiëntdemonstraties worden in de medische centra aangeboden.

Honderd studenten

De opleiding is geschikt voor scholieren met een NT-profiel met biologie of een NG-profiel met wiskunde B en natuurkunde. Voor de opleiding wordt een numerus fixus voor honderd studenten aangevraagd voor een gecontroleerde opstart en doorstroom. Na de bacheloropleiding kunnen studenten doorstromen naar verschillende masteropleidingen.

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top