ACTUEEL

Private investeerders minder actief in zorg

Het aantal overnames in de Nederlandse zorgsector is voor het eerst in jaren gedaald en wel van 48 in 2012 naar 41 vorig jaar. De daling is met name veroorzaakt door een verminderde betrokkenheid van de private equity-partijen. Dit concludeert adviesbureau BoerCroon in de jaarlijkse marktanalyse.

Het aantal deals waar private investeerders bij betrokken zijn is gedaald van 26 in 2012 naar 20 in 2013. BoerCroon wijt de verminderde belangstelling aan de minder gunstige marktomstandigheden. In de curatieve zorg geldt sinds 2012 een omzetplafond, terwijl in andere sectoren als de ggz zelfs sterk dalende omzetten te zien zijn. “Veel zorginstellingen zijn noodgedwongen nauwer gaan samenwerken om door schaalvergroting de krimp het hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd te snijden in hun kosten”, constateert BoerCroon. “Voor investeerders is krimp niet het juiste  moment om dit soort organisaties over te nemen aangezien men juist een groeidoelstelling nastreeft.”

Medische technologie

Toch blijft het aandeel overnames waarbij private equity betrokken is, onveranderd hoog. In bijna de helft van de gevallen was er betrokkenheid van een investeerder. “Private equity is nu een aantal jaar aanwezig op de Nederlandse zorgmarkt. Ook zij zien de onzekerheden, maar gaan daarom op zoek naar nieuwe kansen en bepaalde subsectoren binnen de zorgmarkt”, reageert Dagmar Enklaar, partner bij BoerCroon. “Waar voorheen nog veel overnames plaatsvonden bij bijvoorbeeld ZBC’s of andere vormen van directe zorgverlening, heeft bijvoorbeeld medische technologie nu de interesse. In die branche wordt volop geïnnoveerd. Er zit dus veel groei bij deze vorm van technologie.”

Criteria

De becijfering in de marktanalyse van BoerCroon heeft betrekking op alle deals met een Nederlands target met significante exposure op de gezondheidszorg. De farmaceutische industrie is hiervan uitgesloten, evenals bestuurlijke fusies van zorginstellingen. De focus ligt op overname van aandelen, activa transacties dan wel het stichten van een joint venture.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Merel C.

14 maart 2014

De hele teringzooi gaat naar de kloten, Nederland is failiet, bedankt inversteerders en private ondernemers, hufters die heulen met Brussel. De echte klappen gaan pas volgend jaar zichtbar worden met bijna twee miljoen werkelozen en internationaal de as Rusland China die het westen de genadeklap gaat geven. Vier nog maar wat feestjes Knot met je hypotheek van 1,2 miljoen. Het gaat uitstekend met de economie. Schaamteloze hypokriet die de burgerij ondraaglijke lasten oplegt en zelf die lasten met geen vinger aanraakt? De honden op je eigen beurs zullen je opvreten nog dit jaar ongelooflijke crimineel

Gijsen

14 maart 2014

Bijzonder dit soort reacties. Alsof je een ballon leeg ziet lopen. In een paar sessies is dit te verhelpen. Kom op Merel, het leven is te kort om zo gefrustreerd rond te lopen!! Zoek een coach/therapeut.

Top