ACTUEEL

ING pleit voor verhoging eigen risico

Het ING Economisch Bureau pleit voor een verhoging van het verplichte eigen risico om de zorgconsumptie te beperken en de druk op de collectieve middelen te verminderen. Wel zou er een vangnet voor chronisch zieken en gehandicapten moeten komen.

Effectiviteit

Volgens de ING-denktank functioneert het eigen risico in de huidige vorm niet. Als reden voert ING de beperkte hoogte van 155 euro aan. Ook het feit dat huisartsenbezoek niet onder het eigen risico valt tast de effectiviteit aan.
Volgens ING wijst onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) uit dat een substantieel hoger eigen risico wel een aanzienlijk effect op de zorgconsumptie heeft.  Zeker als daar ook de huisartsenzorg bij betrokken wordt. Het effect op de zorgconsumptie is volgens ING in de huisartsenzorg vier keer groter als in de specialistische en farmaceutische zorg.

Gratis

Volgens ING wordt met een eigen bijdrage in de huisartsenzorg legitiem ook een neveneffect van de invoering van de Zorgverzekeringswet gecorrigeerd. Het zijn vooral voormalig particulier verzekerden die sinds de invoering hebben gezorgd voor een gestegen consumptie van huisartsenzorg. Tot 2006 betaalde een particulier verzekerde meestal zelf, terwijl dit onder de nieuwe basisverzekering niet meer het geval is, omdat huisartsenzorg volledig wordt vergoed en dus gratis lijkt.

‘Gemiste kans’

Om te voorkomen dat specifieke doelgroepen, zoals langdurig zieken en gehandicapten, onevenredig getroffen worden door een eigen bijdrage, moet er volgens ING een vangnet komen.  Klink liet deze zomer weten vooralsnog niets te zien in een verhoging van de eigen bijdrage. De minister reageerde daarmee op geluiden als zou het kabinet een dergelijke stap overwegen. 
Volgens ING zet Klink daarmee “bij voorbaat een instrument buiten spel waarmee de collectieve uitgaven direct kunnen worden ingeperkt”: “Het ongemoeid laten van het verplichte eigen risico zou een gemiste kans zijn in de strijd tegen oplopende zorguitgaven.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top