ACTUEEL

'Zorgbeleving is sleutel tot slagen innovatie'

Begrip over gedrag is essentieel voor het slagen van technologische innovatie. Met name in de thuisomgeving zal het succes van nieuwe technologie- en zorgmodellen afhangen van hoe mensen zorg beleven. Dat stelt Hans de Jong, directievoorzitter Philips Benelux. Hij zei dit donderdag 13 maart tijdens het Health Valley event in Nijmegen.

“We kijken dus ook hoe processen en oplossingen ervaren worden door de gebruikers en hoe de oplossingen dan verbeterd kunnen worden. Met name in de thuisomgeving zal het succes van nieuwe technologie- en zorgmodellen afhangen van hoe mensen zorg beleven. Eenzaamheid bijvoorbeeld speelt daar een belangrijke rol”, zegt De Jong. Toch komen proeven daarmee lang niet altijd goed van de grond, zegt De Jong. “Eenzaamheid is een belangrijke bottleneck voor succes.”

Het slagen van zorginnovatie is daarnaast afhankelijk van de inrichting van het zorgstelsel en de sociale acceptatie van technologie, zegt De Jong.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Stichting Beheer Improvement Model, Esther Nieuwenhuizen

14 maart 2014

Een feit is dat systemen van grote invloed zijn op het welbevinden van mensen. Dat is iets wat we opnieuw kunnen vaststellen na decennia verzorgingsstaat en statische aanbodgerichte benadering en financiering. Dan hebben we het niet populair gesproken over de bekende apathische aanblik van ''bewoners'', alle inzet van instellingen ten spijt.

Hospitalisatie (integraal overnemen van burgeraangelegenheden) is zeer schadelijk gebleken voor de uniciteit van personen; of het nu om medewerkers of cliënten gaat. Mensen hebben zich onvoldoende kunnen uiten en gelden als uniek persoon, en fundamentele rechten (het innen van AOW of uitkering, het zelfstandig kunnen huren etc) zijn hen ontvallen in een intramurale setting; enkel omdat men oud werd en gebrekkig qua gezondheid. Geldt uiteraard ook voor psychiatrische- of cognitief beperkte volwassenen en jeugdigen die begeleidingsbehoeftig zijn.

Dus wanneer we gedrag willen veranderen moeten standaarden en modellen op een andere wijze omgaan met bejegening van burgers met een gezondheidsbeperking. Burgerpotentieel (is private keuzes voor wonen en levensinvulling) verstevigen en clientzijn verminderen.
Dan is er nog steeds veel te doen, maar behoeft die bemoeienis niet enkel als publieke zorgbehoefte (is afwijking van het normale en zelfstandige) gelabeld en steeds als kostenpost te worden opgevoerd.
Wel zo prettig voor de burger; zelfbeschikking over eigen AOW/uitkering, zelf kiezen voor woonomgeving en segment (hetzij in een woonvorm of hetzij in de wijk), zelf kiezen voor groei qua levensstijl, invulling en participatie en dienstverleners die hierin behulpzaam kunnen zijn.

Een punt van een natuurlijke orde; alle zorg en dienstverleners hebben rekening te houden met de portemonnee van de burger. Dat houdt de prijzen scherp.
Wel zou de positie van wilsonbekwamen moeten worden verstevigd door wettelijk vertegenwoordigers beter te toetsen op naleving en invulling belangen client.

Kortom de meerwaarde van techniek is essentieel, vooral rondom de positie van de burger; behoudt van onafhankelijkheid ondanks gezondheidsbeperking. Ondernemersuitdaging om hier goed op in te spelen. Ook rekening houdend met wetenschappelijk onderzoek en monitoring.

Klaren

14 maart 2014

Als burgers weer 'zichzelf mogen zijn' en meer zeggenschap over hun keuzes voor zorg en wonen krijgen, betekent dit ook een vraag naar meer variëteit in oplossingen (zorgproducten en diensten) en maatwerk in communicatie. Om goed aan deze behoeften te voldoen, is inzicht in de belevingswereld van burgers/consumenten nodig. Dit betekent onderzoeken welke waarden en drijfveren zij hebben in het leven en meer specifiek bij de keuzes die zij maken rond zorg en wonen. Op basis van deze drijfveren worden verschillende segmenten met specifieke consumentenprofielen onderscheiden. Elk domein (bijv. 'zorg', 'wonen', 'technologie') kent unieke segmenten. In de zorg onderscheiden we bijvoorbeeld consumenten die zich afhankelijk van of juist kritisch tegenover behandelaars opstellen. Deze profielen geven concrete handvatten voor consumentgerichte ontwikkeling van producten en diensten en een effectieve communicatieaanpak. Leefstijlsegmentatiemodellen geven dit inzicht en de handvatten. Een veelgebruikt model is het BSR-model van onderzoeksbureau SmartAgent. Zij hebben de unieke segmenten in o.a.de zorg- en woonmarkt in kaart gebracht. Op hun website www.smartagent.nl is de toolkit zorg&welzijn te downloaden.

Top