ACTUEEL

‘Gemeente moet niet wachten op parlement’

Gemeenten moeten met het oog op hun nieuwe zorgtaken alvast contracten sluiten met aanbieders, ongeacht de vraag of de Eerste en Tweede Kamer het wetgevingstraject al hebben afgerond. Dat adviseert PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk.

“Ik ben zelf wethouder geweest en ik weet dat je als gemeente soms aan het werk moet als de Kamers nog niet helemaal klaar zijn”, aldus Van Dijk tijdens het verkiezingszorgdebat dat de gezamenlijke beroeps- en brancheverenigingen vorige week in Den Haag hielden. “Ik begrijp dat het voor gemeenten een lastige operatie is. De wet moet er nog komen en de aller definitiefste budgetten moeten ook nog worden vast gesteld, maar we moeten niet doen alsof alle transities afhangen van een wet. Het vorige kabinet gaf al in 2010 aan dat gemeenten de taken die ze nu per 2015 gaan uitvoeren, zouden krijgen. Gemeenten zijn al vier vijf jaar bezig met de voorbereiding van deze taken, dan zeg ik: ga aan de slag.”

Goede voorbeeld

Van uitstel van invoering –zoals het CDA bepleit- wil Van Dijk niets weten. “Er zijn gemeenten die lopen wat achter, die moeten een beentje bijtrekken, maar moet je dan de boel on hold zetten of maken we juist de goede voorbeelden tot norm.”

Van Dijk vindt het uitgangspunt achter decentralisatie van de zorg nog steeds juist. “We willen af van het feit dat de zorg georganiseerd wordt  vanuit Haagse. Laten we de zorg niet langer vastleggen in orders vol productboeken of zorgzwaartepakketten, maar laten we het gezond verstand weer terug brengen. Dat doe je niet vanuit Den Haag, maar door lokaal ruimte te bieden.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top