ACTUEEL

Decentralisatie vergt betere communicatie met burger

Overheden moeten bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten meer werk maken van de communicatie met kwetsbare burgers. Dat betoogt D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

“We moeten in het hele spektakel oog houden voor kwetsbare groepen”, aldus Bergkamp tijdens het verkiezingszorgdebat dat de gezamenlijke beroeps- en brancheverenigingen vorige week in Den Haag hielden. “Er komt zoveel op mensen af dat ze door de bomen het bos niet meer zien, dus  communicatie vind ik een prioriteit. Ik betwijfel of een aarzelende, onduidelijke Tweede Kamer daar  bij helpt.”     

Belangrijk signaal

Bergkamp acht de invoeringsdatum van 1 januari vooralsnog haalbaar. “De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat die datum nog steeds haalbaar is, dat vind ik een belangrijk signaal. De meeste wethouders en lokale politici die ik spreek betwijfelen ook of uitstel helpt. Maar het wordt allemaal heel krap. Dat komt ook omdat we als Kamer de Wmo vrij laat hebben gekregen. Die hadden we eigenlijk een half jaar geleden moeten krijgen. We gaan nu in een extra procedurevergadering bekijken hoe we Zorg met respect voor het wetgevingstraject moeten omgaan met de Wet Langdurig. Als ik daarnaast ook kijk naar de Jeugdwet, dan maak ik me daar wel zorgen over. Ik zie dat de staatssecretaris allerlei noodverbanden moet aanleggen om te zorgen dat het voor elkaar komt.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top