ACTUEEL

“Decentralisatie niet te vroeg voor gemeenten”

Het wetgevingsproces rondom de decentralisatie van zorgtaken van de overheid naar de gemeenten per 1 januari 2015 moet voor een belangrijk deel nog doorlopen worden. Gemeenten en zorgaanbieders zijn bezorgd. De VVD is echter positief over het traject.

“De wetgeving ligt in de Kamer. Deze neemt voor het zomerreces definitieve beslissingen. Maar het is natuurlijk niet zo dat, zolang die beslissingen niet zijn genomen, gemeenten geen idee hebben wat eraan komt. Het is al heel lang bekend hoe die wet eruit zien, en hoe de verhoudingen liggen, op zijn minst op hoofdlijnen. Gemeenten zijn er ook al ruimschoots mee bezig. En ja, ze zullen nu haast moeten gaan maken. En de Kamer moet ook haast gaan maken met de wetgeving, want gemeenten moeten ook hun ding kunnen doen.”

Cliënt centraal

PVV-Kamerlid Fleur Agema voorziet een parlementaire enquete over een paar jaar. Met de omvorming van de AWBZ en de overheveling van zorgtaken staat de zorg aan de vooravond van een majeure verandering, stelt zij. Rutte is positiever over de toekomst die de transitie brengt. “Ik zie dat we heel spannende dingen doen, maar ik zie ook dat gemeenten daar buitengewoon zorgvuldig mee bezig zijn, ik zie dat zorgaanbieders hier van alle kanten op anticiperen, en het gaat om een ontwikkeling die de VVD heel graag wil. Namelijk dat de cliënt weer centraal gaat staan.”

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

18 maart 2014

Als het de VVD echt om allemaal te doen is om het (hoezo "weer"?) centraal stellen van de cliënt, had ze het volgende moeten doen:

1. Niet korten op de WMO-gelden. Die gelden zouden zelfs verhoogd moeten worden, omdat met het afschaffen van het Zzp 3-recht op een plaats in een verzorgingshuis er veel meer ouderenzorg voor rekening van de gemeenten komt.
2. Het overhevelen van de indicatiestelling naar de gemeenten.

Het kabinetsbeleid in de ouderenzorg dient slechts één echt doel: het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat is op zich een lovenswaardig doel, maar niet op de manier die het kabinet voorstelt. Die manier komt slechts neer op het botte budgettaire mes in de ouderenzorg zetten.

Het is niet dat overheveling van de ouderenzorg slecht is, integendeel. Overheveling is de beste manier om op gemeentelijk niveau een goede match tussen aantal benodigde en beschikbare verzorgingshuisplaatsen te bewerkstelligen, wat de kosteneffectiviteit van de zorg zeer ten goede zal komen.

Maar het dient op een wezenlijk andere manier te geschieden, met randvoorwaarden waaraan voldaan wordt, en een -- initieel -- groter budget voor de gemeenten. Zie voor de overige reden waarom het huidige kabinetsbeleid zal leiden tot niet minder dan een chaos in de ouderenzorg, en voor hoe de overheveling wel vorm en tijdpad gegeven zou moeten worden http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg.

Anoniem

19 maart 2014

Wanneer wordt nu eindelijk de vraag gesteld: is de burger oftewel diegene die het direct betreft er klaar voor? Ik zelf weet nog niets. Weet niet of de gemeente het straks overneemt, wat, hoe? Heb nog niets gehoord en weet niet waar ik aan toe ben.

Top