Finance

PFZW belegt in kredietportefeuille Rabobank

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stapt in de kredietportefeuille van Rabobank. De investering van PFZW bedraagt honderden miljoenen euro's. De totale portefeuille waarover gezamenlijk risico wordt gelopen, bedraagt 3,2 miljard euro.

PFZW investeert in de portefeuille van Rabobank om een stabiel en aantrekkelijk langjarig rendement te verkrijgen op het vermogen. Het kapitaal dat Rabobank hiermee verkrijgt, kan door de bank opnieuw worden gebruikt voor het verstrekken van meer leningen.

Jan-Willem van Oostveen, manager Financieel- en Beleggingsbeleid van PFZW: "We hebben nu als pensioenfonds toegang gekregen tot beleggingen waar we graag in deelnemen. Deze samenwerking laat zien hoe Nederlandse pensioenfondsen en banken samen een impuls kunnen geven aan het investeren in de Nederlandse economie."

Pensioenbeleid

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen dat per december 2013  137,3 miljard euro bedraagt. PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top