ACTUEEL

Ziekenhuizen treuzelen met publicatie tarieven

Ziekenhuizen treuzelen met publicatie tarieven

Ruim de helft van de ziekenhuizen is er dit jaar nog niet in geslaagd om de actuele passantentarieven openbaar te maken. Dit constateren de initiatiefnemers achter de nieuwe prijsvergelijkingssite watkostdezorg.nl.

In totaal hebben 49 van de 88 ziekenhuizen die watkostdezorg.nl heeft bekeken nog geen actuele passantentarieven bekend gemaakt. In de meeste gevallen betreft het ziekenhuizen die verouderde prijsinformatie op hun website hebben staan. Meestal gaat het om prijslijsten uit 2012 toen de nieuwe dbc-systematiek met zogeheten DOT-zorgproducten werd geïntroduceerd. Daarnaast is er een handvol ziekenhuizen die helemaal geen informatie over de tarieven beschikbaar heeft.

Verscherpt toezicht

Het trage optreden van de ziekenhuizen staat haaks op de wens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Medio februari maakte deNZa bekend dit jaar verscherpt te zullen gaan toezien op het openbaar maken van kosteninformatie. In dit verband noemt de NZa ook expliciet prijsinformatie over niet-gecontracteerde zorg. Dergelijke passantentarieven worden door het ziekenhuis in rekening gebracht als er geen contract is met de zorgverzekeraar. “Ziekenhuizen moeten op hun website de tarieven publiceren die zij rekenen bij niet-gecontracteerde zorg”, aldus de NZa. “De NZa controleert in 2014 of deze zogenoemde passantentarieven op de websites staan.”

Volgens een woordvoerster van de NZa impliceert deze verplichting dat de betreffende gegevens actueel moeten zijn. Ziekenhuizen die in gebreke blijven kunnen de komende tijd een aanschrijving tegemoet zien.

Openheid

Met de aanscherping van de informatieplicht wil de NZa een bijdrage leveren aan het kostenbewustzijn, met name bij verzekerden. Dit sluit aan bij het voornemen van minister Schippers om patiënten een actievere rol te geven bij het controleren van de ziekenhuisrekening. “De patiënt wordt opgeroepen om de zorgkosten terug te dringen, dan is het noodzakelijk dat er meer openheid komt over prijzen”, licht Thijs Sondag de beweegredenen achter watkostdezorg.nl toe. 

Veranderingen

Waarom de ziekenhuizen zo laat zijn met hun passantentarieven is niet helemaal duidelijk. Sondag vermoedt dat veel ziekenhuizen moeite hebben om de veranderingen in de regels bij te benen en er daarom niet in slagen tijdig hun kostprijzen te berekenen, laat staan te publiceren.
Daarnaast is het denkbaar dat ziekenhuizen de passantentarieven pas laat in het jaar vaststellen, om zo de begroting sluitend te maken.

Met de website watkostdezorg.nl proberen Sondag en zijn partners verzekerden in ieder geval een helpende hand te geven. Via de site kunnen verzekerden de gemiddelde tarieven van de honderd meest voorkomende medische behandelingen in Nederland raadplegen. Bezoekers kunnen ook zien wat de hoogste en laagste prijzen zijn die ziekenhuizen in Nederland in rekening brengen.

NRC Handelsblad constateerde eind december al dat er grote verschillen zijn in de passantentarieven. Voor dezelfde behandeling kunnen die tussen ziekenhuizen honderden procenten uiteen lopen.

Passantentarieven hadden tot voor kort vooral een symbolische betekenis, omdat verzekerden in vrijwel ieder ziekenhuis terecht konden. Nu verzekeraars steeds meer selectief gaan inkopen zijn de passantentarieven van steeds groter belang, temeer daar het eigen risico dit jaar is opgelopen tot 360 euro. Dit betekent dat verzekerden alleen een behandeling bij een voorkeursaanbieder volledig vergoed krijgen. Kiezen ze voor een andere aanbieder, dan krijgen ze  met de dure passantentarieven te maken.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 maart 2014

Het grootste probleem dat de overheid en de media zich niet realiseert is de grote mate van kul prijzen die zichtbaar zijn.

Als patiëntengedrag echt door prijzen beïnvloed gaat worden dan kan het verwacht worden dat sommige ziekenhuizen zullen gaan omvallen als zij (zwaar) verliesgevende zorg aanbieden en de toestroom van patiënten door deze actie beïnvloed wordt. Eveneens is het überhaupt kul om prijzen op dit detail niveau te vergelijken, immers kan door ziekenhuizen heel verschillend omgegaan worden met de overhead en kapitaallasten toerekening. Dit is ook zichtbaar in de absurde redenering van de NZa dat een CV-waarde van 0,5 "kostenhomogeen" is.

Het enige wat een zorgverzekeraar afneemt is een gehele prijslijst met een voorgestelde product mix. Logisch want het DOT systeem is helemaal niet geschikt om op dit detail niveau vergelijkingen te maken, immers een goedkoop tarief voor zorgproduct A staat weer voor een duurder tarief voor zorgproduct B. De zorgverzekeraar kan dit risico dragen omdat hij een grote populatie heeft waarbij de verschillen tegen elkaar zullen wegvallen. De patiënt heeft er echter helemaal niets aan omdat hij maar één zorgproduct afneemt. Het teleurstellende is echter dat de patiënt wel opdraait voor dit gepruts van de overheid, aangezien zijn eigen risico wel keer op keer wordt verhoogd.

DGo

20 maart 2014

De vorige anonieme reageerder is blijkbaar een bekende in de sector ziekenhuizen. Hij heeft volstrekt gelijk v.w.b. zijn stelling dat de prijzen van ziekenhuizen individueel niet te vergelijken zijn. De zgn. Passantentarieven zijn daar nooit voor bedoeld.
Wanneer je de ziekenhuistarieven zou willen vergelijken zal er een uniforme kostprijscalculatiemethodiek moeten worden afgesproken.

Kapitein

22 maart 2014

Ja het is wel een troost als je als patient voor je PIP prothese bij de ene plastisch chirurg stukken goedkoper was als bij de andere. Maar in beide gevallen mag je vrezen voor je leven.

Een zus van mij moest nog procederen om een re operatie vergoed te krijgen.
Waarom komt de hele zorg niet onder controle van de overheid? En alle specialisten in loondienst? Vaste tarieven voor alles. Precies wat Mw. Borst wilde en waarin ze ontzettend werd tegengewerkt door de opkomende trend alles maar te privatiseren?
Nu lopen een paar ondernemers met de enorme winsten weg waar ze niks voor hebben gedaan dan een beetje vergaderen en een beetje netwerken en een beetje rommelen bij een bank. Het is een schande dat de zorg volkomen ontaard is in een graaivestijn.

Top