HRM

Trotse zorgprofessional mist waardering top

Verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals ervaren nog altijd relatief weinig waardering van de raad van bestuur c.q. directie. Ruim de helft (53 procent) geeft aan dat bestuurders geen of nauwelijks weet hebben van de feitelijke problemen in de sector, ongeveer 50 procent heeft het gevoel door de top gewaardeerd te worden.

Dit blijkt uit een peiling van NIVEL. Het onderzoeksinstituut constateert dat dit percentage weliswaar laag is, maar de laatste jaren wel duidelijk verbeterd is. Zorgprofessionals voelen zich wel gewaardeerd door patiënten (97 procent) en directe leidinggevenden (82 procent).

Beroepstrots

De als gering ervaren waardering uit de top doet niets af aan de beroepstrots. Zorgprofessionals zijn in overgrote meerderheid (87 procent) trots op hun werk in de zorg. Vooral de verpleegkundigen in de thuiszorg (97 procent) zijn trots op hun werk.

Contacten

Het percentage professionals dat trots is, is gegroeid ten opzichte van een peiling vier jaar geleden. Meer dan negen van de tien zorgprofessionals (92 procent) vindt het werk inhoudelijk leuk. Slechts 11 procent denkt er wel eens over om op korte termijn een beroep buiten te zorg te zoeken. De meesten zijn ook tevreden over hun contacten met patiënten en collega’s. Zij zijn daarover meer te spreken, dan over bijvoorbeeld promotiemogelijkheden.

Zelfstandigheid

Verpleegkundigen in de thuiszorg zijn nog ‘trotser’ dan hun collega-verpleegkundigen in andere sectoren. Dit komt met name door het feit dat ze méér dan hun collega’s elders hun werk zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld de tijdsbesteding en werkinhoud. Ondanks dat zij vaker overwerken zijn zij relatief tevreden over hun werkdruk. In vergelijking met andere groepen zorgverleners zijn zij het meest tevreden over de groeimogelijkheden en de kwaliteit van zorg. In grote lijnen geldt dit ook voor verzorgenden in de thuiszorg, van wie 91 procent trots is op het werk.

Kwaliteit

Volgens NIVEL-onderzoeker Anke de Veer staat beroepstrots in nauw verband met kwaliteit van zorg.  “Trotse zorgverleners zijn ook gemotiveerd om goede zorg te geven”, aldus De Veer. “Andersom is het ook zo dat je beroepstrots juist kunt ontlenen aan het feit dat je goede zorg kunt geven. Beroepstrots kan versterkt worden door te vertrouwen op de professionaliteit van de zorgverlener en deze meer verantwoordelijkheid en regelmogelijkheden te geven.”

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development in de zorg? Via Skipr hrm blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

21 maart 2014

Een eenvoudige manier om hier verandering in aan te brengen is om als directie en bestuur regelmatig naar de werkvloer te gaan. Door Lean 'gemba' genoemd.

Voordat ik als directeur en manager Lean kende, voelde ik mij altijd ongemakkelijk met 'management by walking around'.

Lean leerde mij hoe dat effectief wordt.

Daarvoor is een lean instrument het middel bij uitstek: het dag- en het planbord!

Met zo'n bord snijdt het mes aan zelfs meer dan twee kanten!
Een dergelijk bord op een afdeling structureert de dagelijkse prioriteiten van een team, creëert gedeelde verantwoordelijkheid, biedt overzicht, waarmee gezamenlijke focus ontstaat en vermindert verspilling.

Als jij daar als leidinggevende heen gaat zie je precies wat het team zelf als prioriteit ervaart en waar men last van heeft.
Dat geeft jou de gelegenheid om dat ook direct te weten, én om elk willekeurig teamlid dat dan in de buurt is vanuit oprechte belangstelling te bevragen wat zij daar van vinden en bijvoorbeeld te vragen of welke hulp ze daar van jou bij zouden wensen. Dit impliceert wel een houding van respect en belangstelling, dus geen sturende betutteling. Want dan ben je uit contact en werkt je aanwezigheid averechts en wordt jij niet wijzer.
Een illustratief filmpje komt van het St Elizabeth Gasthuis in Tilburg:
http://goo.gl/IKojLZ

Van Doorn

21 maart 2014

Gewoon een vraag stellen hoe iemand zich voelt of een compliment geven doen ook wonderen. Over en weer trouwens. Werkvloer en top voelen zich beter door positieve aandacht.

Valk

23 maart 2014

Het wordt hoogtijd dat de AWBZ tarieven in de thuiszorg worden gehalveerd. Cliënten kunnen bij kleine organisaties, geleidt door professionals(BIG-ers), topzorg ontvangen via PGB en/of particulier. Het opsouperen van AWBZ gelden kan dan nuttiger (aan zorg) worden besteed.

Top