HRM

Investeren in scholing kan verplicht worden

Vanaf 1 juli 2015 bent u mogelijk verplicht om te investeren in de scholing van uw werknemers. Als de Eerste Kamer instemt met de Wet werk en zekerheid, komt er dan namelijk expliciet een scholingsrecht in de wet te staan.

In de Wet werk en zekerheid die vorige maand is aangenomen door de Tweede Kamer, is op het nippertje een scholingsrecht opgenomen. Het scholingsrecht houdt in dat u een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. U heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Disfunctioneren

De nieuwe wet bepaalt ook dat u een werknemer niet mag ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid komt doordat u onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. Bovendien mag u een werknemer straks alleen ontslaan als u daarvoor een redelijke grond heeft én herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort. (bron: Rendement.nl)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

25 maart 2014

Voor sommige beroepen is dit reeds in de arbeidsovereenkomst geregeld (oa medisch specialisten; AMS). Ik vernam dat voor professionals een jaarbudget (verletkosten en scholingskosten) van 5% van de loonsom de ondergrens vormt om "bij" te blijven op het eigen vakgebied. Voor verpleegkundig specialisten en voor verpleegkundigen is een en ander nog niet overal geregeld. Dit vormt thans wel een van de kenmerken van een aantrekkelijke werkgever. Niet de formele eisen tot herregistratie zijn hier in het geding, maar vooral de kwaliteit/actualiteit in de patiëntenzorg speelt een belangrijke rol.

Top