HRM

Psychologen bang voor tekort opleidingsplaatsen

De kwaliteit van psychologische zorg wordt bedreigd door te weinig opleidingsplaatsen in 2015 voor psychologen. Daarvoor waarschuwen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Volgens de beroepsverenigingen schiet de geplande opleidingscapaciteit tekort om goed in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door de groei van de basis ggz groeit de behoefte aan gekwalificeerde psychologen, voorspellen de beroepsverenigingen. Bovendien moeten gemeenten volgens de Jeugdwet voldoende relevante deskundigheid beschikbaar hebben om brede jeugdhulp te kunnen bieden.

Voorwaarde

“Er is veel capaciteit nodig om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden”, zegt vicevoorzitter Jeroen Muller van het NIP. “Een bezuiniging op het aantal opleidingsplaatsen ondermijnt de hoogwaardige kwaliteit van de psychische zorg.  Uiteindelijk leidt een betere zorgkwaliteit ook tot lagere kosten in de ggz.”

“Voldoende opleidingsplaatsen zijn een absolute voorwaarde voor ons om te kunnen voorzien in de ambitie van onze leden om een hoogwaardige bijdrage te leveren aan verantwoorde zorg voor onder anderen kinderen, jongeren en hun opvoeders”, stelt directeur Marlies Post van NVO.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 maart 2014

En terecht

Top