ACTUEEL

‘Slim ziekenhuis gunt specialist onderneming’

Bijna veertig procent van de zelfstandige medische specialisten vormt het liefst een ziekenhuisbreed collectief, dertig procent heeft een voorkeur voor de huidige situatie van kleinere maatschappen.

Van een loondienstverband moeten de meeste specialisten in vrije vestiging niets hebben. Slechts 20 procent voelt voor een loondienstverband. De resterende 10 procent zou het liefst in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) werken. Eén en ander blijkt uit het onderzoek van Wout Koelewijn die op 28 maart aan de Universiteit Twente promoveert op het proefschrift ‘Doctors in Business - A study into what drives physicians’ entrepreneurship’.

Botsen

Door de invoering van integrale tarieven en de aanpassing van de fiscale spelregels voor ondernemerschap in 2015 beraden zowel ziekenhuizen als specialisten zich op hun samenwerking. Volgens Koelewijn grijpen beleidsmakers te makkelijk naar het loondienstmodel als antwoord op de nieuwe situatie. De huidige discussies over de positionering van medisch specialisten wordt sterk gevoerd vanuit economische, juridische en fiscale argumenten, aldus Koelewijn. Dokters laten zich volgens Koelewijn vooral leiden door autonomie in het medisch handelen, gebaseerd op medische expertise. Dit kan botsen met de meer bedrijfsmatige kijk van ziekenhuizen, die sterk gericht is op efficiëntie en kostenbeheersing.

Risico

“Het risico bestaat dat hierdoor constructies worden ontwikkeld die tegenstellingen tussen artsen en managers verdiepen in plaats van overbruggen”, stelt Koelewijn. “Onderzoeksresultaten tonen aan dat dit ertoe kan leiden dat medisch specialisten het ziekenhuis willen verlaten op zoek naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de eigen setting.” Koelewijn concludeert dan ook dat ziekenhuizen er verstandig aan doen om ook na 2015 ruimte te laten voor ondernemerschap door medisch specialisten.

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

27 maart 2014

Gekke gedachte... als wij eens optimale zorgverlening als ijkpunt zouden nemen?

Brat

27 maart 2014

Ook wij zien in onze praktijk dat de medische specialisten graag grip houden op hun eigen autonomie. Optie is om een ZBC te starten of ze te laten participeren in een ziekenhuis. Om de specialisten te laten participeren in het ziekenhuis zelf is echter vooralsnog nog iets te hoog gegrepen en zal waarschijnlijk alleen bij ziekenhuizen gebeuren die in financieel zwaar weer verkeren. Het lijkt mij ook in het belang van de kwaliteit van de zorg dat de medische specialisten gemotiveerd blijven.

Anoniem

27 maart 2014

Je kunt er blijkbaar op promoveren: artsen-specialisten hebben geld als belangrijkste drijfveer en niet optimale patientenzorg. Gezien de huidige discussie wordt dit keer op keer bevestigd anders had men niet zo geprotesteerd tegen loondienst. Uiteraard erg vervelend als je van 2.5 ton terug gaat naar 1.5 ton per jaar, maar hier kan je prima van rondkomen lijkt me. Loondienst is de beste en eerlijkste oplossing voor de zorg in z'n geheel. Maar dan wel voor alle specialisten. Waarom niet gewoon als besluit vanuit regering opleggen? Heeft vast een zuiverende werking op de specialistische zorg. Oude generatie maakt plaats voor nieuwe jonge ideeen. Status maakt plaats voor patient-gerichte efficiente zorg.

Anoniem

27 maart 2014

Anoniem #3, wat is het effect als artsen van 60+ uur in de week naar 48 gaan? Wat is het effect op autonomie in loondienst vs vrije vestiging? Zijn in je berkeningen ook bv pensioenkosten meegenomen die in een loondienstsituatie door de werkgever betaald worden? En last but not least, waar komt toch die verwerpelijke gedachte vandaan dan het bij de (alle?!) specialisten primair om het geld gaan ipv kwaliteit van zorg? Graaiers zijn er in alle beroepsgroepen. Vrijwel elke arts is vooral met zorg bezig.

Anoniem

27 maart 2014

@3 inderdaad een belachelijke stelling. Punt is: als medicus wil je ook graag gewoon het beste voor de patient, en dat is niet altijd het voordeligst. Zie hier botsende belangen tussen specialist en ziekenhuis.
In een loondienstconstructie valt de specialist onder de macht van een manager die daar een mening over heeft. Dat is nou precies wat het grootste deel van de vrijgevestigden NIET willen. De invloed op het inkomen is inderdaad veel kleiner dan velen denken. Denk inderdaad aan pensioenlasten en belastingen die in een loondienstsituatie door het ziekenhuis opgebracht moeten worden, die we nu voor eigen rekening nemen.

Anoniem

29 maart 2014

#3 definieer optimale patientenzorg. Is dit uit medisch oogpunt de beste zorg of is dit uit macro economisch oogpunt (zorgverzekeraar/ministerie) de beste zorg of is dit de meest efficient kosteneffectie oogpunt (ziekenhuisorgamisatie) de beste zorg. Als alle 3 de partijen een eensluidende definitie zouden hebben weten we welke koers we moeten varen. NB weet u hoeveel procent het honorariumdeel van de medisch specialist is van de totale ziekenhuiskosten? Weet u hoeveel procent van de totale opbrengst van alle ziektekostenverzekeraars die zij van de gehele bevolking krijgen uiteindelijk effectief aan een behandeling in het ziekenhuis (lees medisch specialistische zorg) besteed wordt? Dit is zeer miniem.
#4 en #5 Inderdaad, en in loondienst ipv 12 uurs diensten worden dit dan 8 uurs diensten gedraaid met natuurlijk compensatie voor de diensten volgens de huidig geldende CAO. Dus moeten er acuut 1.5x meer medische specialisten zijn .....

Anoniem

31 maart 2014

# 6: Compensatie voor diensten is ook in loondienst slecht geregeld, draai geregeld 48h dienst zonder compensatie. Hiervoor laat de AMS alle ruimte.
Bij ons in het ziekenhuis zijn alle vrijgevestigde specialisten de dag na dienst vrij.

Top