ACTUEEL

Van Rijn: online veiling thuiszorg geen probleem

De werkwijze van gemeenten die huishoudelijke verzorging inkopen op een online veiling levert geen problemen op zolang dit binnen de wettelijke kaders gebeurt. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn van VWS in antwoord op vragen van Kamerfracties.

Van Rijn heeft navraag gedaan bij een aantal betrokkengemeenten en het bedrijf Stipter dat de webapplicatie aanbiedt. De gemeenten overtreden bij het gebruik van de webapplicatie geen wetten en regels. Ook is er geen sprake van een ‘race to the bottom’ wat betreft het uurloon van de thuiszorgmedewerkers. Dat stelt Van Rijn in de brief.

Platform

Het bedrijf biedt een webapplicatie aan die de uitvoering van een door de gemeente gekozen inkoopstrategie faciliteert, schrijft van Rijn. De applicatie biedt een platform waar aanbieders aan gemeenten offertes kunnen uitbrengen voor ondersteuning aan individuele burgers. Het veiling-element bestaat eruit dat de aanbieders hun geoffreerde prijzen kunnen aanpassen in reactie op nieuwe offers van andere aanbieders. Dit binnen een vastgestelde periode.

Wettelijk kader

De huidige Wmo en ook het wetsvoorstel Wmo 2015 bieden een wettelijk kader. Gemeenten zijn verplicht om passende ondersteuning te bieden aan mensen. En deze ondersteuning moet voldoen aan de door de wet/verordening gestelde eisen. “Met dit wettelijk kader als uitgangspunt hebben gemeenten voorafgaand aan de toewijzingsprocedure raamovereenkomsten afgesloten met aanbieders die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau”. Bij de uitvoering geldt dat de criteria die de gemeente hanteert om de biedingen te beoordelen in lijn moeten zijn met de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Cao-lonen

De gemeenteraad is verplicht om op basis van artikel 21a van de Wmo een reëel basistarief vast te stellen voor de huishoudelijke verzorging. Dit basistarief vormt ook het minimumtarief dat een aanbieder kan offreren. Daarmee is volgens Van Rijn altijd sprake van een tarief waarmee het uitbetalen van cao-lonen mogelijk is. Bovendien is in het wetsvoorstel Wmo 2015 geregeld dat gemeenten bij verordening regels stellen om te waarborgen dat er een goede verhouding is tussen de prijs van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit. Daarbij wordt rekening gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaarden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 maart 2014

Als Van Rijn zich goed laat informeren over de door sommige gemeenten gehanteerde basistarieven kan hij zelf uitrekenen dat daarmee geen CAO-loon kan worden betaald. Klassiek geval van 'kop in het zand'.
Ben benieuwd hoe hij reageert als de zorg voor zijn eigen moeder wordt geveild.

Top