ACTUEEL

VROM-Inspectie checkt brandveiligheid in de zorg

De VROM-Inspectie (VI) start met een nieuw onderzoek naar de brandveiligheid binnen zorginstellingen en gaat na of de quick wins zijn opgepakt. Wanneer de inspecties precies plaats zullen vinden, is nog onduidelijk.

Miljoenen schade door brand

In zorginstellingen brak in 2007 elfhonderd keer brand uit. De totale schade bedraagt 84 miljoen euro. In het kader van het actieprogramma Brandveiligheid van de ministeries van Binnenlandse Zaken, VROM en VWS werken zorginstellingen nu aan structurele maatregelen. De quick wins zijn op verschillende gebieden te behalen, bijvoorbeeld met oefenen, vluchten en beperken van de brand.

Extra aandacht voor ggz-cellen

De VI hanteert een eigen inspectiemethode op basis van de huidige wet- en regelgeving. Handreikingen en certificeringsmethoden van externe bedrijven worden niet gebruikt, aldus GGZ Nederland. Inspectieopdrachten van verschillende ministeries worden gebundeld in één inspectie en er wordt een representatieve steekproef gehanteerd. Uit overleg tussen GGZ Nederland en de VI blijkt dat ook de brandveiligheid van de ‘cellen’ in de ggz worden onderzocht. Dat zijn justitiële voorzieningen, gebouwen van gesloten afdelingen en separeerruimten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top