ACTUEEL

Nieuw sepsisprotocol redt honderden levens

Nieuw sepsisprotocol redt honderden levens

Toepassing van een speciale geprotocolleerde behandeling doet de sterfte door bloedvergiftiging op de intensive care met bijna 17 procent dalen. Dat constateren Nederlandse onderzoekers in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Critical Care Medicine.

Jaarlijks overlijden in ons land naar schatting 3500 patiënten ten gevolge van sepsis. Daarmee is bloedvergiftiging de meest voorkomende doodsoorzaak is op een intensive care. In het kader van het sepsisprogramma gingen in Nederland 52 IC-afdelingen aan de slag met de behandelrichtlijnen van de internationale Surviving Sepsis Campaign. Deze aanpak voorziet in betere screening en het volgens een vast tijdspad gelijktijdig toepassen van verschillende behandelelementen.     

Daling

De onderzoekers, onder leiding van internist-intensivist Arthur van Zanten, concluderen dat het screenen op sepsis en toepassen van de combinatierichtlijn heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de sterfte van In de deelnemende ziekenhuizen daalde de sterfte van 34,8 procent naar 29 procent; een relatieve sterftedaling van 16,7 procent.  In de circa 30 ziekenhuizen die niet deelnamen aan het programma werd in dezelfde periode geen sterftereductie gezien onder de daar opgenomen sepsispatiënten.

Overtuigend

Volgens Van Zanten heeft het Nederlandse onderzoek voor het eerst overtuigend aangetoond dat de daling van sterfte door sepsis samenhangt met het toepassen van de Surviving Sepsis Campaign. “Na uitgebreide analyse kon worden aangetoond dat de sterftedaling niet door verschillen in ziekte-ernst werd veroorzaakt en slechts werd gezien in deelnemende IC afdelingen”, stelt Van Zanten. “Daarmee is het belang van screening en het sturen op behandelbundels nu definitief aangetoond. Verdere implementatie van dergelijke bundelprogramma’s zou in Nederland potentieel honderden sterfgevallen in ziekenhuizen kunnen voorkomen. De sterfte aan sepsis op de deelnemende IC-afdelingen behoort nu tot de laagste van de wereld.”

VMS

Op grond van de uitkomsten merken de onderzoekers het VMS-programma “Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis” aan als één van de meest succesvolle onderdelen van het Veiligheidsmanagementsysteem programma van Nederlandse ziekenhuizen.
Voor het onderzoek werkten Van Zanten en zijn collega’s nauw samen met onderzoekers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC in Amsterdam, waar de geanonimiseerde kwaliteitsdata van alle IC-patiënten in Nederland worden beheerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top