ACTUEEL

Ikc’s slaan handen ineen

Er komt een landelijk beleid voor de integrale kankercentra (ikc’s). De focus ligt op de patiënt en op de veiligheid en kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg. Dat stelt interim-voorzitter van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) Peter Holland in de strategische beleidsvisie van de vereniging.

Verschillen op regionaal niveau

De nieuwe structuur en financiering van de ikc’s moet per 1 januari 2011 worden ingevoerd. De huidige structuur maakt het onmogelijk om tot een samenhangend beleid te komen. Er zijn grote verschillen op regionaal niveau en voor de patiënt is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde van de ikc’s is. In de nieuwe structuur vinden beleidsontwikkeling en -vaststelling vooral op landelijk niveau plaats. In de regio’s wordt het beleid uitgevoerd en vindt wisselwerking plaats met de zorgaanbieders. VIKC onderzoekt nog of de regio-indeling hiervoor de beste indeling is. Er komt ook een nieuw centraal financieringsmodel.

Opheffing regio's niet uitgesloten

De VIKC sluit niet uit dat de regionale stichtingen worden opgeheven. Op haar website meldt de VIKC: “De discussie spitst zich vooral toe op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het landelijk niveau en het regionale niveau. De voorgestelde structuur kan er toe leiden dat de regionale stichtingen opgeheven worden ten gunste van één landelijke organisatie (IKC-Nederland) met één landelijk bestuur en één raad van toezicht. Er moet voor worden gewaakt dat de huidige sterke positie van de ikc's in de regio behouden blijft”.

De vereniging werkt de komende maanden de nieuwe missie en het organisatiemodel verder uit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top