HRM

Wet flexibel werken nog geen feit

Een aantal fracties uit de Tweede Kamer heeft twijfels over het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken.

Met dit voorstel willen Voortman (van GroenLinks) en Hijum (van CDA) werknemers het recht geven op flexibele werktijden en een flexibele werkplaats. Ook beoogt het wetsvoorstel enkele wijzigingen in de Wet aanpassing arbeidsduur.

Twijfels

In de Tweede Kamer zijn er twijfels over de effectiviteit van de wet. Zo vindt een deel van de Kamer dit soort afspraken thuishoren in de cao en niet in wetgeving. Op die manier is er meer ruimte om de regeling af te stemmen op de bedrijfsomstandigheden in de sector. Ook wil de Kamer meer duidelijkheid hebben over wat er precies onder een zwaarwegend bedrijfsbelang wordt verstaan. De initiatiefnemers komen later terug op de kritiek van de Kamer. (bron: Rendement)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top