ACTUEEL

Nieuwe medicatie slokt diabetesbudget op

Bijna 70 procent van de kosten voor de medicamenteuze behandeling van diabetes komt voor rekening van één van de nieuwe diabetesmiddelen, terwijl deze niet worden aanbevolen in de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dat zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Vorig schreven de huisartsen de nieuwe middelen aan zeker 10 duizend patiënten voor. Het IVM constateert dat huisartsen bij de behandeling van diabetes in bijna een kwart van alle gevallen waarin een extra geneesmiddel nodig is kiest voor één van de nieuwe glucoseverlagende middelen.

Schrikbarend

“Dat is een schrikbarend hoog percentage, vooral als je bedenkt dat er net zo goede en veel goedkopere alternatieven zijn waar we bovendien veel meer ervaring mee hebben”, reageert Anke Lambooij, apotheker bij het IVM. Inmiddels bedragen de kosten van de nieuwe middelen 68 procent van het totaalbedrag dat we aan diabetesmedicatie uitgeven.

Marketing

De nieuwe geneesmiddelen, ook wel aangeduid als DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, zijn niet alleen een stuk duurder dan de oude middelen, ook is er nog weinig bekend over eventuele complicaties en de veiligheid bij langdurig gebruik, zo waarschuwt het IVM. Mede om deze reden hebben de nieuwe middelen in de onlangs verschenen NHG-richtlijn niet de voorkeur. Op grond van de richtlijn zouden ze alleen in uitzonderingsgevallen voorgeschreven moeten worden.

IVM vermoedt dat de farmaceuten met hun marketing een stempel drukt op het voorschrijfgedrag van de huisartsen. “De industrie maakt veel reclame voor de nieuwe middelen, terwijl dat bij de oudere middelen niet meer gebeurt”, zegt Lambooij.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

3 april 2014

Om het in perspectief te zetten: dat is iets meer dan 1% van de totale groep diabeten in Nederland.
A: is dat dan veel? Of is er te weinig budget? Wie schreef dit als eerste voor? Zijn de eerdere medicamenteuze stappen al gezet. voor deze medicatiegroep werd aangesproken?
B: hoe zit het dan in de tweede lijn? Zal niemand verbazen dat het percentage stuk hoger zal zijn. Is dat dan niet verwijtbaar of?

Wouters

4 april 2014

In zijn uitgingen suggereert IVM dat zorgverleners (met name huisartsen) massaal nieuwere, duurdere medicijnen zijn gaan voorschrijven. Dat is niet zo. Het aandeel van de nieuwe diabetesmiddelen is 5,7% van het totale gebruik van orale antidiabetica in dagbehandelingen. Daarbij gaat het om voorschriften van huisartsen en medisch specialisten gezamenlijk. De 5,7 procent is gemeten naar de noodzakelijke dagelijkse dosering. Gemeten naar het aantal pillen, is het percentage zelfs nog lager: 3,1%. Met andere woorden: circa 95% van de medicatie bestaat uit de oude diabetesmiddelen. Vergeleken met de ons omringende landen schrijven artsen in Nederland zelfs opmerkelijk weinig nieuwe diabetesgeneesmiddelen voor. Daardoor profiteren patiënten in Nederland in veel mindere mate profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten bij de behandeling van diabetes.

Van der Laan

8 april 2014

Na het zie van de reactie van dhr/mvr Wouters komt bij mij de vraag naar boven in welke segmenten van Diabetes dit voor komt; Gaat het hier enkel om type 2 diabetes of geld het voor alle vormen en maten?

Top