Tech

ZN voorspelt kosten wijkverpleging

De kosten die ouderen gaan maken voor wijkverpleging, zijn te voorspellen door diverse databestanden met kenmerken van verzekerden te koppelen.

Masterstudent Anniek Sietsma heeft hiernaar onderzoek gedaan in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Dit omdat de wijkverpleging vanaf 2015 wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).


Curatieve zorg

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ouderen die een beroep doen op wijkverpleging ook veel curatieve zorg gebruiken. Zo maken ouderen die gebruik maken van wijkverpleging 2.5 keer zoveel ziekenhuiskosten als ouderen zonder wijkverpleging.

Informele zorg

Een ander voorbeeld is dat bij vrouwen de kans op het gebruik van wijkverpleging groter is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Hierdoor kunnen ze vaak mantelzorg verlenen aan hun partner, maar zijn ze na het overlijden van de partner meer op zichzelf aangewezen en kunnen minder een beroep doen op informele zorg.


Declaraties

ZN heeft onderzocht welke ouderen wijkverpleging gebruiken en hoeveel wijkverpleging zij gebruiken. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van data van Vektis. Dat is het informatiecentrum dat gegevens verzamelt over uitbetaalde declaraties van zorgverzekeraars, samen met een aantal persoonskenmerken. Voor dit onderzoek zijn de databestanden van de Zvw, de AWBZ en een databestand ten behoeve van de Wtcg aan elkaar gekoppeld.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Verbeek

4 april 2014

Het kan niet zo zijn dat Vectis/ZN hier een soort risicovereveningsmodel in elkaar draait. Zorgverzekeraars hebben niet de juiste prikkel om tot een doelmatig en rechtvaardig model te komen.

Dit blijkt ook uit de bijdrage van de zorgverzekeraars bij de reguliere risicoverevening. Steeds weer pleiten ze ervoor om factoren die samenhangen met aanbod, niet behoefte, op te nemen. Zo wordt capaciteit gefinancierd en lopen de zorgverzekeraars minder risico, en hoeven de zorgverzekeraars geen lastige gesprekken met zorgaanbieders aan te gaan.

Prima, dat een student met een scriptie dit werk doet, maar als de begeleiding uit de hoek van Vectis/ZN komt, dan vertrouw ik het niet.

Peter Koopman

7 april 2014

Deze uitkomst, gebaseerd op de IST situatie kan niemand verwonderen, wanneer ik het gebruikte begrip "wijk-VERPLEGING" letterlijk neem. De inzet van wijkverpleegkundigen omvat immers de combinatie van de vijf werkwoorden die in de wet BIG de deskundigheid van de verpleegkundige beschrijven (art. 33). Het betreft een integratie van cure in care. Wat zegt dit over de toekomst? Niet duidelijk is of de SOLL situatie ook onderzocht is. Daaraan is ook behoefte, maar dan ook met input van terzake deskundigen zoals verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die de ambulante en thuisverpleging kennen.

Top