Finance

‘Topklinische ziekenhuizen moeten meer winst maken’

Topklinische ziekenhuizen in Nederland hoeven gemiddeld nog geen vier procent op hun totale bedrijfskosten te besparen om een marktconform bedrijfsresultaat te behalen. Daarmee zijn deze 26 ziekenhuizen interessante beleggingsobjecten voor investeerders. Dat concludeert AME Research in het rapport Financiële trends Topklinische ziekenhuizen 2009.

‘Internationaal concurrerend’

Als maatstaf voor een marktconform resultaat hanteert AME  Research de Amerikaanse definitie van cost of capital per bedrijfstak. In de zorg komen deze kapitaalkosten internationaal gezien uit op 6,8 procent. Wanneer het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet 6,8 procent overstijgt, voegt een ziekenhuis macro-economisch waarde toe. Het gemiddelde bedrijfsresultaat van de 26 topklinische ziekenhuizen in procenten van de omzet bedroeg 3,5 procent in 2008. “Er is dus niet zoveel nodig om de topklinische ziekenhuizen op een internationaal concurrerend niveau te krijgen”,  stelt Adriaan Meij van AME Research.

Potentieel

Het potentieel voor waardecreatie maakt de topklinische ziekenhuizen volgens AME Research in theorie interessant voor investeerders. Zolang minister Klink van Volksgezondheid vast houdt aan het verbod op winstuitkering aan derden lijkt financiële deelname door derden vooralsnog uitgesloten. Dit betekent dat de topklinische ziekenhuizen voor de broodnodige vermogensopbouw naar andere middelen moeten kijken.

Vermogensgroei

Het huidige eigen vermogen van de topklinische ziekenhuizen bedraagt gemiddeld 11 procent van het balanstotaal. Om beter bestand te zijn tegen conjuncturele schommelingen is een percentage van 30 procent wenselijk. Dit komt neer op een gezamenlijke vermogensgroei van 1,3 miljard euro. Om dit te bewerkstelligen moeten de topklinische ziekenhuizen de focus volgens AME Research verleggen van omzetgroei naar het maken van winst en rendement.

Best presterende ziekenhuis

Het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is volgens de berekeningen van AME Research financieel het best presterende topklinische ziekenhuis. Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag komt op de tweede plaats en het Amphia ziekenhuis in Breda is derde. Als maatstaf voor de financiële rangschikking hanteert AME Research de som van de operationele marge, het rendement op vermogen en de solvabiliteit.

Financieel kwetsbaar

Het Martini ziekenhuis in Groningen presteert naar het oordeel van AME Research financieel het zwakst. Dit ziekenhuis is volgens AME Research nauwelijks solvabel en heeft een negatief rendement op het totale vermogen. Ook het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht staan er financieel kwetsbaar voor.
Doordat de rapportage zich beperkt tot de topklinische ziekenhuizen, zijn financieel zwakke ziekenhuizen als het Orbis MC en het Vlietland ziekenhuis buiten beschouwing gebleven. De beoordeling van de overige algemene ziekenhuizen volgt in september. Eerder deze week bracht AME Research al een trendrapportage over de academische ziekenhuizen uit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top