ACTUEEL

Korting op basiszorg huisarts van de baan

Er zal niet worden gekort op de basis huisartsenzorg als er meer geld naar ketenzorg gaat. Dat heeft het ministerie van VWS toegezegd aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tijdens een overleg over het nieuwe bekostigingsmodel.

Ook zal de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem gefaseerd plaatsvinden. Eerder gaf de LHV aan zich zorgen te maken over de basiszorg van huisartsen. Vanaf 1 januari wordt de bekostiging van de huisartsenzorg veranderd. Er komen dan drie segmenten: segment 1 staat voor de basis huisartsgeneeskundige zorg. In segment 2 worden de multidisciplinaire ketens ondergebracht. Vanuit segment zal de bekostiging van innovaties en vernieuwing worden ondergebracht.

Budget

De LHV wil niet dat door het nieuwe systeem de bekostiging van segment 1 in het gedrang komt. In het overleg is toegezegd dat, als de budgetten van de andere twee segmenten worden overschreden, dit niet ten koste gaat van het budget van het eerste segment. Ook heeft VWS bevestigd dat de overgang naar het nieuwe bekostigingssysteem gefaseerd plaatsvindt.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 april 2014

Hopelijk gaat de EU hier een stokje voor steken. Onze huisartsen verdienen nog veels te veel in vergelijking met het buitenland. Ook de VVD is voor normenring op Europees niveau van alle tarieven! De komende jaren zullen bij ongewijzigd beleid vele Oost Europese artsen naar Nederland komen om hier de eerstelijnszorg eindelijk eens goed te organiseren. Velen zullen eieren voor hun praktijk kiezen en de nering noodzakelijkerwijs op EU bevel sluiten. Een goede ontwikkeling willen we als Nederland niet buiten de EU boot vallen!

Top