Tech

'Risico uitval draadloos netwerk onderschat’

'Risico uitval draadloos netwerk onderschat’

De groeiende afhankelijkheid van draadloze apparaten zoals morfinepompen of een alarm dat afgaat als een oudere valt, kan door het steeds intensievere gebruik van het netwerk voor problemen zorgen.

Met name kleine zorginstellingen houden namelijk (te) weinig rekening met de mogelijkheid dat draadloze communicatie kan uitvallen, terwijl het risico daarop juist toeneemt.

Ongelukken

Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Agentschap Telecom. “Door het intensieve gebruik van draadloze verbindingen, neemt de kans op ongelukken toe”, zegt onderzoeker Hans Wortmann. “Om de risico's te beperken zouden de gevolgen van uitval beter in kaart moeten worden gebracht.”

Zorg op afstand

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloze apparatuur zoals videocontact en zorg op afstand. De onderzoekers waarschuwen voor grote problemen die kunnen ontstaan in bijvoorbeeld de thuiszorg en verpleeghuizen als verbindingen om wat voor reden dan ook wegvallen. “Grotere ziekenhuizen en zorginstellingen zijn zich al wel bewust van eventuele risico's", stelt Wortmann. “Kleinere organisaties vertrouwen echter te vaak blind op het netwerk.” (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

11 april 2014

Op zicht ben ik het eens met de stelling. Deze geldt echter voor álle soorten techniek. Als de stroom, of het bekabelde internet uit valt evenzo. De oproep om na te denken over fallback scenario's deel ik zeer, hier kan ook de GHOR een rol spelen. Zeker in een wereld waarin we de zorg weer terúg naar de mensen thuis zullen moeten gaan brengen in de ingezette beweging onomkeerbaar, maar komt niet zonder nieuwe uitdagingen.
Naast het reguliere Wifi en bekabelde internet zal een wereldwijd dekkend draadloos netwerk niet zo lang meer op zich laten wachten. Google is er al een tijdje mee bezig (zie mijn blog https://www.linkedin.com/today/post/article/20130615081826-19886490-internet-for-all-google-x-project-loon?trk=mp-reader-card) en Facebook is er recent ook mee gestart.

Haze

11 april 2014

Wanneer het risico op uitval groter wordt is daar gelukkig de verbondenheid aan NEN7510 die stelt dat op basis van een risico analyse passende technische maatregelen genomen dienen te worden.
Het kan dus nooit zo zijn dat kritische zorg toepassingen zonder passende beschikbaarheid ingezet worden. Andersom geredeneerd; vertrouwen op het internet voor het leveren van een service alleen wanneer die service uitvallen mag zonder noemenswaardig risico op incidenten. Anders gebruik maken van meer betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Top