ACTUEEL

ConQuaestor 'vergeet' co-auteur zorgrapport

Financieel adviesbureau ConQuaestor (CQ) heeft de auteursrechten geschonden bij de publicatie van een rapport in februari 2014 over Integraal Risicomanagement van ziekenhuizen. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald in een kort geding, waarover het FD bericht.

De zaak was aangespannen door de VvAA, ledenorganisatie van en voor professionals in de gezondheidszorg. CQ heeft het betreffende rapport gepubliceerd alsof het van haarzelf was. Grote delen van het rapport waren echter overgeschreven uit een gezamenlijk onderzoek uit 2012 naar de jaarverslagen van 40 Nederlandse ziekenhuizen over de jaren 2010 en 2011. Volgens de rechter leidt maakt CQ hiermee inbreuk op auteursrechten.

Rectificatie

De rechter heeft in het vonnis bepaald dat CQ moet rectificeren per brief onder de kop: 'CQ heeft inbreuk gemaakt op auteursrechten'. Daarnaast heeft de rechter een dwangsom opgelegd bij overtreding van 2.500 euro per dag tot een maximum van 250.000 euro en CQ veroordeeld tot betaling van de proceskosten van 15.000 euro, meldt Zorgvisie.

Reactie

ConQuaestor geeft desgevraagd een formele reactie aan Skipr: "Het klopt dat er vorige maand een meningsverschil is ontstaan tussen ConQuaestor en de VvAA. Dat meningsverschil gaat over de auteursrechten van een rapport dat in juni 2013 in gezamenlijkheid met VvAA werd gepubliceerd en dat was gebaseerd op een jaarverslag onderzoek over het jaar 2012 onder 40 ziekenhuizen. ConQuaestor heeft in februari 2014 een nieuw rapport uitgebracht, dat werd gebaseerd op 120 jaarverslagen van 2013. Voor het rapport "De volwassenheid van integraal risicomanagement onder algemene, academische en categorale ziekenhuizen" werden dus 80 instellingen toegevoegd aan de populatie. Omdat voor het laatste rapport ook gebruik werd gemaakt van bevindingen uit het eerder gezamenlijk werk, is het auteursrechtelijk geschil ontstaan. Zodoende heeft ConQuaestor de partijen die van haar het rapport ontvingen moeten informeren over de bijdrage van VvAA in de totstandkoming ervan. ConQuaestor betreurt vanzelfsprekend dat dit geschil is ontstaan en heeft geenszins de intentie gehad om rechten te schenden door gebruik te maken van een eerder rapport waar zij de coauteur van was. De kwestie doet ook in geen geval afbreuk aan de resultaten waarvan verslag wordt gedaan in het rapport of de wetenschappelijke onderbouwing daarvan."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top