Tech

IGZ hervat onderzoek overdracht patiëntgegevens

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het onderzoek naar de overdracht(en) van gegevens door geriatrie/interne, chirurgie en neurologie bij ontslag uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of naar huis hervat. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Na "een herbezinning”, zoals de LHV het noemt, heeft de IGZ aan de beroepsvereniging laten weten door te gaan met het toetsen of de overdracht van patiëntgegevens door ziekenhuizen aan huisartsen, de thuiszorg en verpleeghuizen voldoet aan wet- en regelgeving en veldnormen. Daartoe onderzoekt de IGZ de overdrachtsgegevens van enkele honderden patiënten in Nederland en bezoekt zij ongeveer 150 tot 250 huisartsen.

Beroepsgeheim

De LHV vindt het onderzoek relevant, maar plaatste eerder kanttekeningen bij de uitvoering. Wanneer huisartsen meewerken aan het onderzoek, schenden  zij mogelijk hun beroepsgeheim. Dit gebeurt volgens de LHV als de patiënten waarvan het dossier wordt gelicht in het ongewisse worden gelaten. De IGZ vraagt huisartsen in het kader van het onderzoek om medische gegevens van patiënten, zonder hun expliciete toestemming, stelt de LHV.  “Momenteel worden de juridische aspecten van de rechtmatigheid van de dossierinzage zonder toestemming van de patiënt verder uitgezocht”, meldt de LHV op de website.

De LHV adviseert huisartsen wel mee te werken aan het IGZ-onderzoek, maar ook contact op te nemen met de LHV.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 april 2014

Wat maakt het nog uit? Nog deze maand begint WOIII

Top