ACTUEEL

Begrotingsoverleg nog vast op extra geld zorg

De top van het kabinet en VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben maandag nog geen overeenstemming bereikt over extra geld voor de zorg. Het overleg gaat maandagavond verder, eerst praat minister Jeroen Dijsselbloem (Financien) met de financieel woordvoerders en in de loop van de avond melden ook de fractievoorzitters en premier Mark Rutte zich weer.

Volgens PvdA-fractieleider Diederik Samsom wordt de wens om extra geld voor de zorg vrij te maken “ breed gevoeld”  aan de overlegtafel. Maar de precieze hoogte van het bedrag en de voorwaarden waarop, daarover zijn de partijen het nog niet eens. Volgens Samsom is de ambitie er om er maandagavond uit te komen. Arie Slob (ChristenUnie) hoopt eveneens dat er snel duidelijkheid komt. “ Zorg is een van de grootste onderwerpen waar over wordt gesproken. Er moeten nu weleens besluiten worden genomen” , aldus Slob. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra hield zich op de vlakte en gaf slechts aan dat er veel punten te bespreken zijn.

Extra geld voor de zorg

De regeringscoalitie van VVD en PvdA spreekt nu voor de tweede week met de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over extra geld voor de zorg. Partijen zijn het er over eens dat de overheveling van zorg van rijk naar gemeenten extra geld behoeft, om de overgang goed te laten verlopen. Maar hoeveel en of dat voor enkele jaren genoeg is of structureel geld moet zijn, daarover is nog geen akkoord. PvdA en ChristenUnie willen het liefst 200 tot 250 miljoen euro structureel extra. VVD, D66 en SGP zijn er niet van overtuigd dat dat nodig is, maar willen wel dat de gemeenten voldoende geld hebben om de nieuwe taken goed te regelen.

Akkoord extra budget

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat hij deze week wel een akkoord verwacht over extra budget voor de langdurige zorg. D66-leider Alexander Pechtold gaf maandag aan dat er nog wel wat moet gebeuren voor het zover is. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn, de twee bewindslieden voor Volksgezondheid, schoven maandagochtend voor het eerst aan bij het overleg over de begroting van volgend jaar. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges

14 april 2014

Tja, als je als onderhandelaars de indruk moet wekken dat het resultaat van je onderghandelingen het maximaal haalbare was, kun je natuurlijk niet thuis komen met een snel bereikt akkoord. Dan moet je bijvoorbeeld vooraf gestelde deadlines passeren en liefst nog even onderhandelingen afbreken, om daarna te kunnen zeggen dat dit resulaat toch echt het maximaal haalbare was. En je moet dat als onderhandelaar ook zelf kunnen geloven, om geloofwaardig over te komen. Onderhandelen is een vak en de presentatie van een resultaat is daar een onderdeel van.

Anoniem

14 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 14-04-2014 23:49.

Top