Tech

‘Nieuwe Wmo zet domotica buiten spel’

‘Nieuwe Wmo zet domotica buiten spel’

Binnen de nieuwe Wmo is geen ruimte voor de vergoeding van domotica. Daarmee onthoudt de Wmo ouderen een belangrijk instrument om langer zelfstandig te kunnen wonen. Bovendien hebben gemeenten geen visie op domotica en houden ze zich ook om die reden nauwelijks met het onderwerp bezig.

Dat constateert Hannah de Kruijf van de Hogeschool Utrecht in een verkennend onderzoek in opdracht van technisch dienstverlener Leertouwer. De Kruijf richt zich in haar onderzoek naar langer zelfstandig wonen met name op de rol die domotica hierbij kan spelen. Volgens De Kruijf kan domotica in combinatie met woningaanpassingen een sleutelrol spelen bij het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het nieuwe wettelijke kader houdt hier volgens De Kruijf geen rekening mee. "De nieuwe Wmo geeft geen recht op zorg en speelt totaal niet in op zorgdomotica", stelt De Krijf. "Sterker nog, woningaanpassingen komen komen in de Wmo helemaal niet terug."

Domotica-bewustzijn

De implementatie van domotica wordt volgens De Kruijf ook gehinderd door een gebrek aan domotica-bewustzijn. “Gemeentes zijn straks verantwoordelijk voor de zorgverlening richting hun burgers, maar zij hebben vrijwel geen visie op domotica-oplossingen en houden zich er nauwelijks mee bezig", aldus De Kruijf. "Daarnaast verdiepen ook burgers zich niet in woningaanpassingen en domotica. De combinatie van domotica en langer thuis wonen moet de zorgkosten drukken. Daarom is meer domotica-bewustzijn nodig.”

Eilandjesmentaliteit

De Kruijf ziet daarnaast een ‘eilandjesmentaliteit’ die samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgvragers en zakelijk dienstverleners in de weg staat. “Iedere partij heeft op dit moment zijn eigen belangen", stelt De Kruijf. Volgens haar is samenwerking cruciaal voor het welslagen van het beoogde ouderenbeleid. "Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg kan niet alleen door de maatschappelijke sectoren gerealiseerd worden", gelooft De Kruijf. "Vanwege de complexiteit van het vraagstuk ontkom je niet aan multidisciplinaire samenwerking tussen de profit- en non-profitsectoren. Maar dat betekent dat actoren anders zullen moeten gaan denken, waarbij het voor iedereen het langer zelfstandig thuis centraal staat."

 

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Van ingen

18 april 2014

Eens, spijker op z'n kop!
* Eilandjescultuur: Zorgverleners weten niet van 'keukentafelgesprekken'.
* Anderzijds: Overlap tussen zorgprogramma's voor kwetsbare ouderen vanuit huisartsen(die er nauwelijks tijd voor zeggen te hebben)en initiatieven vanuit welzijn. In deze laatste wordt mi teveel vanuit vrijwilligers gewerkt. De vraag is hoe aangesloten wordt bij, verwezen wordt naar professionele expertise.
* Regioindeling gemeente, zorggroepen matcht niet. Onnodig moeilijke afstemming tussen diverse partners.
* Door versnippering (kleine regio's) gaat kennis verloren en is er geen geld expertise op te bouwen; inzet domotica is een voorbeeld, zo ook bij veilig medicijngebruik, depressie en ondersteuning bij eenzaamheid zingeving en beweeginitiatieven.
* tot slot leidt de versnippering in onderzoeksgelden ook nog eens tot versnippering van data. Hierdoor wordt het nog lastiger te weten waar de oudere nu echt bij gebaat is.


Anoniem

18 april 2014

Niet alleen de ouderen gaat dit aan ..

er bestaan ook nog jonge mensen met ernstige lichamelijke beperkingen en progressieve ziekten die zelfstandig wonen

Bakker

18 april 2014

Iknben hetcmet de 2e reageerder eens. Waarom worden jongere gehandicapten (mensen meteen soierziekte, MS) categorisch niet genoemd in dit soort artikelen. Ook zij willen graag zelfstandig kunnen wonen.

Markus

18 april 2014

Hoe dan ook gaat #DrieGasthuizenGroep door met het beschikbaar stellen van domotica aan bewoners en mogelijk in de toekomst, ook aan omwonende.

Frank Conijn

21 april 2014

De zoveelste reden waarom de extramuralisatie van Zzp 4 niet door mag gaan, en ook die van in ieder geval Zzp 3 teruggedraaid moet worden.

Zie voor de andere redenen http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg.

Nieuwenhoff

22 april 2014

Woon- & zorgtechnologie voor mensen met ondersteuning via de WMO is categorisch te duur. Wellicht dat er nu oplossingen gaan ontstaan die wel betaalbaar zijn.
En dan betaalbaar vanuit eigen zak, dus gewoon los verkrijgbaar en daarmee schaalbaar, bedienbaar vanaf een tablet, zonder exotische koppelingen en certificeringen; kortom gewoon een 'uitbreiding op de smartphone of tablet'. Daar is niet structureel een WMO-vergoeding voor noodzakelijk, alleen incidenteel (en gedeeltelijk) - waar de WMO voor is bedoeld.

Frank Conijn

22 april 2014

@ Nieuwenhoff:

U heeft kennelijk twee essentiële zaken gemist. De eerste is dat er straf bezuinigd gaat worden op de WMO-gelden. De tweede is de volgende: "Gemeentes zijn straks verantwoordelijk voor de zorgverlening richting hun burgers, maar zij hebben vrijwel geen visie op domotica-oplossingen en houden zich er nauwelijks mee bezig."

En dan komt er ook nog de mantelzorgboete bij! Zie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3638906/2014/04/22/Mantelzorgboete-frustreert-de-participatiesamenleving.dhtml.

Verder doet u wel heel makkelijk over nieuwe domoticatechnologie ("bedienbaar vanaf een tablet, zonder exotische koppelingen"). Sowieso is die er nog niet, en als die er al komt zul je de 80-plussers er eerst mee moeten leren omgaan.

U heeft zelf wellicht rijke ouders, of u kunt een verzorgingshuis voor hen betalen, zodat ze zonder indicatie daar hun intrek in kunnen nemen, geheel op eigen kosten? Want niet-vermogende ouderen met slechts een AOW van € 1040 p/m zijn echt de klos bij het kabinetsbeleid.

@ Anoniem #2 en Bakker:

De voorwaarden voor extramuralisatie van de genoemde Zzp's die ik beschrijf op mijn webpagina over de ouderenzorg ("gegarandeerde BOM5-zorg") zouden uiteraard ook moeten gelden voor niet-ouderen met handicaps. Ik heb alleen te weinig dossierkennis van de gehandicaptenzorg om daar ook een webpagina aan te wijden, en integratie met de ouderenzorgpagina zou die pagina veel te gecompliceerd maken.

Mulder

22 april 2014

Of je kijkt naar voorbeelden waar Domotica en samenwerking voorbeeldig gaan. Raalte is een gemeente waar het allemaal wel gebeurt! Echt een aanrader. Zorgtechnologie die er toe doet.

Elderhorst

22 april 2014

Nieuwenhoff heeft een goed punt: domotica is sinds haar oorsprong gebaseerd op bekabelde en (liefst) geïntegreerde, lees 'dure', systemen. Vanuit een zorggerelateerde invalshoek zijn dergelijke systemen niet ontwikkeld vanuit het perspectief van de cliënt.

Domotica 3.0 zal in veel gevallen uitkomst kunnen bieden: dus eenvoudige oplossingen, die schaalbaar, goedkoop en flexibel aanpasbaar en uitbreidbaar zijn. En inderdaad: apps zullen hierbij een zeer grote rol gaan spelen.

Fred te Riet

22 april 2014

Elderhorst zijn opvatting onderschrijf ik. Thuistechnologie is een beter woord voor Domotica. Het zal voor de burger net zo'n voorliggende voorziening zijn als een rollator, personenalarmering, enz.. Hij zal het ook maar gemiddeld 3 a 5 jaar hoeven te gebruiken en kiest voor een flexibele configuratie op huurbasis.
De smartphone, tablet en hun randapparatuur zullen steeds meer de ondersteunende overlevingskit zijn om langer zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Natuurlijk kun je niet zonder je eigen sociaal netwerk(mantelzorg) maar deze kan ook prima ondersteunt door technologie(apps., tablets enz.).

Mensen moeten het zelf aanschaffen en Gemeenten ondersteunen daar waar het moet. Dit gebeurd met name in aantal Gemeenten in Gelderland.

Een mooi voorbeeld die we toegepast hebben om mensen langer thuis te houden is de koffer met thuistechnologie(die altijd werkt met direct plaatsbare apparatuur en infrastructuur door direct betrokkenden)

Evaluatieverslag inzet Koffer Thuistechnologie

Datum: 1 december 2013

In februari 2013 is binnen een grote Thuiszorg organisatie gestart met in de pilot van de Koffer Thuistechnologie.

Steeds meer mensen met dementie, somatische of psychogeriatrische klachten zijn thuiswonend. Zij wonen alleen of met een partner of familie. Na de huisartsen, thuiszorgmedewerkers zijn het vaak de professionele hulpverleners die als eerste bij mensen thuis komen. De directe familie, zoals partners en kinderen, zijn belast met de zorg voor hun partner of familielid. Ondersteuning met techniek is een mogelijkheid wanneer andere alternatieven niet mogelijk, niet wenselijk of onvoldoende aanwezig zijn.

Technische hulpmiddelen kunnen ondersteuning bieden bij de zelfredzaamheid van de mens en zijn directe omgeving zoals familie, buren en andere betrokkenen. Door deze techniek in te zetten is het mogelijk langer thuis te blijven wonen. Deze apparatuur wordt door niet technici geplaatst.

Deze koffer bevat apparatuur die in acute situaties kan worden ingezet om ondersteuning te bieden door middel van drukknoppen, sensoren, bestuurbare schakelaars en een communicatie-unit. Deze unit zorg ervoor dat meldingen van de sensoren terecht komen bij de betreffende hulpverlener. Deze koffer wordt ingezet bij acute situatie en wordt binnen 2 a 3 weken vervangen door een permanente oplossing.

Zeventien V&V medewerkers hebben van een monteur van Stichting Welthuus een cursus gehad om de koffer zelf te kunnen plaatsen. Bij in ieder geval de eerste plaatsing van een V&V medewerker ging een monteur van Welthuus mee om dit te begeleiden.

Tot op heden is de Koffer 30 keer ingezet.

Voorbeelden van casussen waarbij de koffer is ingezet zijn:
• Cliënt met oedemateuze benen had een verstoord nachtritme. Daarom moest zij telkens gezwachteld worden omdat zij ’s nacht veel rondliep in huis. Twee keer per nacht kwam de nachtzorg om te controleren of de cliënt op bed lag. Er is een bedmat geplaatst die een signaal gaf nadat de cliënt 30 minuten uit bed kwam. Hierdoor hoeft de nachtzorg minder te controleren en kon er wel gelijk worden langsgegaan als de cliënt daadwerkelijk het bed verlaten had.
• Het was niet duidelijk of een cliënt ’s nachts redelijk doorsliep, omdat ze overdag erg moe was. De bedmat is ingezet om het dag- en nachtritme te observeren. Hieruit bleek dat de cliënt ’s nachts wel in bed bleef liggen en dat de vermoeidheid een andere oorzaak had.
• GPS ingezet om te controleren waar de cliënt overdag aan het dwalen was, zodat hij eenvoudig teruggevonden kan worden.
• Cliënt was ’s nachts aan het dwalen. Er zijn sensoren bij de deur geplaatst en er ging een alarm wanneer de cliënt tussen 23:00 en 07:00 uur het bed verliet. De zoon die vlakbij woonde werd dan gewaarschuwd en kan zijn vader naar bed begeleiden.
• Cliënt mocht ontslagen worden uit het ziekenhuis, mits er thuis personenalarmering was voor noodgevallen. Toen is de Care IP GSM uit de koffer ingezet als tijdelijke oplossing, totdat er permanente personenalarmering was geplaatst.
• Cliënt met alzheimer had een partner die werkte in de nachtzorg, maar zij kon haar man niet alleen laten in verband met valgevaar. Er is een bedmat geïnstalleerd met een opvolgtijd van 15 minuten. Wanneer de cliënt na 15 minuten niet terug in bed was, kwamen er vrijwilligers uit de buurt om de cliënt weer naar bed te begeleiden. Cliënt zette ’s ochtends om 07:00 uur zelf het systeem uit. (n.a.v. lerend vermogen bij dementie heeft de cliënt dit eigen kunnen maken, foutloos leren).
• Bij een wooncomplex is een deursensor geplaatst bij de nooduitgang geplaatst omdat een cliënt de neiging had om via de nooduitgang het pand te verlaten.
• Bij een cliënt is een rookmelder geïnstalleerd omdat hij de neiging had om plastic in de oven te zetten en deze daarna aan te zetten. Mantelzorgers in buurt werden dan gewaarschuwd.
• Bij een slechthorende cliënt is een deurbel met lichtflits geïnstalleerd zodat zij kan zien door middel van flitsen dat iemand bij de deur staat.
• Bij een cliënt is valdetectie geplaatst, omdat hij vaak vergeet zijn rollator mee te nemen. De professionele zorg wordt ingeschakeld op het moment dat het alarm afgaat.
• Bij een valgevaarlijke cliënt is een uitbedstap-detector geplaatst zodat de partner door een akoestisch signaal gewekt werd wanneer de cliënt uit bed stapte.

Pluspunten n.a.v. de 30 casussen:
• Cliënten kunnen soms eerder uit het ziekenhuis komen wanneer er gelijk personenalarmering uit de Koffer kan worden ingezet.
• Nachtzorg hoeft minder vaak bij cliënten langs zodat de cliënt minder vaak gestoord wordt door de verpleging wanneer dit niet nodig is en het is kostenbesparend voor de zorg.
• De onzekerheid bij cliënten wordt minder. Hun welbevinden gaat hierdoor omhoog.
• Mantelzorgers worden ontlast door de inzet van de Koffer. Hun welbevinden gaat hierdoor ook omhoog.

Minpunten n.a.v. inzet Koffer
• Valdetectie gaf teveel valsmeldingen.
• Sensor bij het bed reageerde soms ook onterecht op het bewegen van de catheterzak. Dit zorgde voor valsmeldingen.
• Medewerkers moeten soms beter worden geïnstrueerd hoe de Koffer werkt, wanneer zij opvolging doen

Aanbevelingen:
• Onderzoeken hoeveel zorgkosten bespaard kunnen worden door inzet van de Koffer.
• De valdetectie wordt door de fabrikant verder onderzocht en ontwikkeld voordat wij hiermee verder gaan. Als deze valdetectie is verbeterd kunnen we deze opnieuw gaan testen.
• Meerdere medewerkers die te maken hebben met de Koffer instructies gaan geven.

Robin Franken

23 april 2014

Ook ik onderschrijf het punt van dhr. Nieuwenhoff. De oplossing zit hem in eenvoudige oplossingen, een basis wat uitgebouwd kan worden naar behoefte. Wanneer ik op internet zie dat er alleen al voor een raam contact open/dicht, ruim vierhonderd euro wordt gevraagd! Waar zijn we dan mee bezig, zelfverrijking of hulp bieden aan hen die het behoeven.

Ook ik vind het woord Thuistechnologie een mooier woord dan domotica. Dat laatste is mi meer bedoeld voor toepassingen in grote gebouwen, KNX oplossingen. Wat moet een client in de extramurale zorg met een KNX oplossing?

Smartphone en tablet zijn uitstekende oplossingen om te gebruiken, het bespaart veel geld, iedereen kan leren ermee om te gaan en de nieuwe generatie groeit ermee op.

Het "koffertje" is mi een uitstekende oplossing. Fred te Riet omschrijft het uitstekend in #10. Randapparatuur kost momenteel nagenoeg niks meer. Kijk maar naar de Zigbee oplossingen voor rookmelding, gas detectie, deursensoren, alles voor betaalbare prijzen. Je kunt en mag voor een contact sensor op een raam geen € 450,00 vragen.

Bijvoorbeeld:
Een koffer samenstelling die direct inzetbaar is kost € 2.500,- Als we deze 5 jaar kunnen inzetten is dat € 500,- / jaar is in de basis € 41,67 per maand. Onze set, ZORGtec, is binnen enkele uren op te bouwen en weer in te nemen. Meerdere mensen kunnen hier, indien noodzakelijk, profijt van hebben. De basis is eenvoudig uit te breiden, camera extra is geen probleem. Ideaal wanneer iemand enkele maanden thuis bedlegerig is, school of werk alles kan gewoon doorgaan.

Voordeel is dat de units in voorraad gelegd kunnen worden en een werking gegarandeerd is omdat er een team van mensen over waakt die kennis hebben van die techniek. Dat moet een ontzorging zijn voor de hulpverlening. Die technische ondersteuning kan ook bestaan uit service voor kleine mankementen, lampje vervangen, et cetera. Dit soort teams kun je mobiliseren en per gemeenten snel activeren.

Stop geldverspilling en onderzoeksgelden voor 'domotica' oplossingen. Alles wat we nodig hebben is er, anders passen we het gewoon aan. We moeten de technologie en behoefte van mensen met elkaar laten communiceren, dat levert geld op.

Een 'Zorgtechnologie team' van 3-5 personen die de kennis hebben snel en efficiënt in de vraag te voorzien van thuistechnologie. Dan neem je ook de mensen mee die tijdelijke zorg thuis behoeven. Binnen die teams is ruimte voor R&D, bijvoorbeeld door samenwerking per provincie. Het wiel hoeft niet telkens weer uitgevonden te worden. Blokkeer dure tussenpersonen als PAC centrales in eerste aanleg, alleen voor hen die dat behoeven, in vele gevallen is er iemand in de buurt die een helpende hand kan bieden. Een signaal naar buren of omwonende is vaak sneller hulp dan via een centraal meldpunt is mijn ervaring.

Zorginstellingen sluiten steeds meer hun deuren. Investeerders trekken hun handen ervan af, gebouwen komen leeg. Laten we investeren op teams als hierboven vermeld, per gemeente, regio, provincie tot landelijk.

Van Ingen #1 schrijft: de spijker op z'n kop.
Zorgverleners doen hun werk waar ze goed in zijn, de technologie als ZORGtec of Thuistechnologie nemen de techniek in handen. Samen maak je een sterk team.

@ Frank Conijn, in sommige gevallen is het terecht dat er wordt bezuinigd, maar dat vind ik persoonlijk. Het wordt tijd dat Gemeenten om tafel gaan met mensen uit die Zorgtechnologie. Die visie waar u op doel moeten ze zich laten communiceren en niet zelf eigen willen maken, verspilling van geld en kostbare tijd.

Het gaat niet alleen om die senioren boven de 80 levensjaren, de doelgroep is veel groter. Zie de mi terechte opmerking onder #2. En onderschat die groep senioren niet, die zijn heel goed in staat op een knopje te drukken indien dat gewenst is.

Uw opmerking over rijke ouders doet mij huiveren. Dat is zo de bal bij een ander neer leggen. Wanneer ik in landen om ons heen kijk is het heel normaal dat ouders worden verzorgt door hun (klein)kinderen of liefdevolle mensen uit hun omgeving. Wij moesten ons schamen dat we zoveel geld over de balk gooien door het wiel steeds opnieuw proberen uit te vinden of dat eilandjescultuurtje. Als we dat geld nu eens zouden besteden aan "minder rijken" ouders. Een mi verhouding van 30/70, zouden we die kunnen spiegelen naar 70/30?

grootveld

23 april 2014

Ik kan niet anders dat dit volledig beamen. Zeker na het opheffen van de fiscale aftrek woningaanpassingen per 1-1-2014, en het ontmoedigingsbeleid in veel gemeenten mbt. het aanpassen van de woning.

Top