HRM

Werkstress zorgt vaak voor verzuim

Werkstress zorgt vaak voor verzuim

Werkstress speelt een grote rol bij het ontstaan van verzuim bij medewerkers. Om meer aandacht te genereren voor dit probleem, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 13 mei 2014 de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’.

De campagne is een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Vier jaar

Minister Asscher gaat samen met werkgevers en werknemers vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Voor de aanpak, die tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit.

Werkdruk

Bij de aanpak ligt de focus de eerste twee jaar op het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers.

Bedrijfscultuur

Belangrijk bij de aanpak van werkgerelateerde psychische klachten is een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Ook moeten leidinggevenden de kennis en middelen hebben om hier iets aan te doen. Daarom gaat minister Asscher bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijzen

18 april 2014

En toch zijn het niet de externe factoren die stress geven, het is dat wat er in ons lijf gebeurd wat ons de stress doet ervaren. En dat is in gelijke omstandigheden bij iedereen verschillend. Maar wat in ons lijf gebeurd is wel door iedereen zelf te beïnvloeden. Het onafhankelijk research instituut HeartMath, Boulder Creek Californië, doet al vanaf 1991 fundamenteel onderzoek naar de fysiologie van stress in relatie tot optimaal leren, presteren en duurzame gezondheid. Zij heeft biofeedback, technieken, en trainingen ontwikkelt om zelf je innerlijke staat te leren aansturen voor meer veerkracht, vitaliteit en betere performance. Geïnteresseerden informeer ik graag over onze best practices bij politie, onderwijs, (jeugd)zorg en bedrijfsleven.

Top