Finance

‘Zorgpremie stijgt met 20 euro per jaar’

De nominale zorgpremie stijgt jaarlijks met 20 euro tot en met 2019. Dat blijkt uit antwoord van minister Schippers op vragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA), Van Hijum (CDA) en Keijzer (CDA) over stijging van de zorgpremie.

Volgens cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), stijgt de nominale zorgpremie van gemiddeld 1.101 euro per volwassene in 2014 naar 1.245 euro in 2015. Dit is een premiestijging van 144 euro. Het CDA wilde opheldering hierover, omdat de minister eerder een bedrag van 20 euro noemde. “De premiestijging van maximaal € 20 die wordt genoemd in de brief van 4 maart 2014 heeft enkel betrekking op de verwachte stijging van de nominale premie in de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2015 door de overhevelingen”, stelt de minister in de brief.

Premiestijging van 144 euro

“De premiestijging van 144 euro in het Centraal Economisch Plan (CEP) heeft – behalve op de premiegevolgen van de overhevelingen en de tijdelijke rijksbijdrage – ook betrekking op de overige financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de Zvw-premie”, aldus de minister. Ze verwijst daarbij naar de toelichting die het CPB op de cijfers heeft gegeven. Daaruit blijkt dat deze stijging “komt door de overhevelingen, gedempt door de tijdelijke rijksbijdrage (€ 20), door het rechtzetten van de 50/50 verdeling tussen de nominale premie en de inkomensafhankelijke premie (€ 74) en door overige factoren (€ 50), zoals veranderingen in de reservepositie van zorgverzekeraars en de autonome groei van de zorguitgaven door onder andere de bevolkingsgroei.”

Tijdelijke rijksbijdrage

De overheid beperkt de premiestijging tot maximaal 20 euro per jaar door een jaarlijkse rijksbijdrage. Deze wordt in geleidelijke stappen afgebouwd tot nul in 2019. Op de vraag met hoeveel de nominale zorgpremie tot en met 2019 verder zal stijgen, heeft de minister nog geen exact antwoord. “Tot en met 2019, als de rijksbijdrage is afgebouwd en de overhevelingen structureel in de Zvw-premie zijn verwerkt, stijgt de premie als gevolg van de overhevelingen naar verwachting jaarlijks met ongeveer eenzelfde bedrag. Uiteindelijk bepalen de individuele verzekeraars de hoogte van de Zvw-premies, dit maken zij uiterlijk op 19 november bekend.”

Stijging eigen risico

“Klopt de berekening van het CPB dat het eigen risico in 2015 met 45 euro tot 405 stijgt?”, luidt een andere vraag aan de minister. Zij kan het bedrag niet bevestigen, maar wel dat er een stijging aankomt. Het verplicht eigen risico in de Zvw wordt als gevolg van de overhevelingen in 2015 naar verwachting met 30 euro op jaarbasis geïndexeerd, antwoordt zij. “Daar bovenop komt nog de jaarlijkse indexatie door de stijging van de overige uitgaven in de Zvw. De uiteindelijke hoogte van het eigen risico voor 2015 zal zoals gebruikelijk worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2015 die met de Prinsjesdagstukken aan uw Kamer zal worden aangeboden.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

15 april 2014

en wie betaalt die "gedempt door de tijdelijke rijksbijdrage "? En hoeveel is dat uiteindelijk per burger?

jos

16 april 2014

De maandelijks premie voor iedereen omhoog. En de jaarlijkse eigen bijdrage naar beneden. Want wie ziek is heeft al zoveel extra kosten jaar op jaar.
Als je gezond bent dan ben je rijk. Het zijn altijd dezelfde slachtoffers, die hebben er niet om gevraagd of het zichzelf aangedaan. Terwijl verslaafden wel worden geholpen. Er is nog veel mis hier in Nederland. En je kunt er bij de belasting ook niets meer mee terwijl je wel heel veel extra ziektekosten hebt. Zo oneerlijk altijd.

Hes

16 april 2014

Overheveling v zorg vd 2e naar de 1ste lijn. Vd AWBZ naar de zorgverzekeraars. Tja, dat moet natuurlijk wel betaald worden.

Anoniem

23 april 2014

Vreselijk, zeker voor de chronisch zieken , gehandicapten en ouderen. Bij deze groepen wordt steeds meer het kraantje dichtgedraaid en hebben nergens meer recht op wat betreft tegemoetkomingen, en moeten buiten de verplichte eigen risico nog veel meer extra's betalen voor de zorg die ze zo hard nodig hebben. Je vraagt er niet om, om ziek te zijn. Wat betreft de uitkeringen en dan voornamelijk de bijstandsgerechtigden worden aan alle kanten beloond en geholpen met o.a. langduurigheidstoeslag, zorg toeslag, huurtoeslag., kwijtscheldingen van belastingen, Vakantiegeld waar ze niet voor werken , Kwijtscheldingen als ze schulden hebben etc. Wat ze bij de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen weghalen geven ze weer met plezier uit aan "gezonde" bijstandsgerechtigden. Biezar voor woorden!!!
Degene die nu 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, hebben een sollicitatieplicht. Deze groep MOET gaan werken. solliciteer je niet, dan wordt je uitkering gekort of nog erger stopgezet! Het komt er in het kort op neer dat deze groep tesamen met de ouderen kunnen wegkreperen tot ze er bij neer vallen en voor sommige tot de dood er op volgt. Al deze groepen die ik eerder heb genoemd worden heel langzaam de dood ingejaagd door het systeem wat ze er nu aan het doordrukken zijn. Tja want van deze groepen zijn er immers veel te veel en die kosten het meeste.!!!!! Dus moorden we ze heel langzaam en op een doortrapte manier uit!!!!

Top