Finance

Uitwerking zorgdeal is nog niet rond

Uitwerking zorgdeal is nog niet rond

De regeringspartijen VVD en PvdA en die van de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben dinsdagavond nog geen deal kunnen sluiten met minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De zorgspecialisten van de fracties en de minister praten woensdag verder over een uitwerking van de afspraken over zorg die de partijen maandag op hoofdlijnen sloten, zei PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester.

Volgens staatssecretaris Martin van Rijn is er dinsdag goede voortgang geboekt, maar is er nog geen overeenstemming over de verdeling van het geld en over hoeveel in welk jaar wordt ingezet.

Positieve druk

Van Rijn hoopt wel op een snel akkoord want hij wil zijn plannen voor de langdurige zorg graag volgende week in een Kamerdebat bespreken. Hij voelt ,,een positieve druk'' om het snel maar toch zorgvuldig eens te worden.

Ook Kees van der Staaij (SGP) zei na het overleg dat er voortgang is geboekt, maar dat de puzzel pas af is als alle stukjes zijn gelegd. Otwin van Dijk (PvdA) sprak van twee complexe dossiers, doelend op de onderhandelingen met Van Rijn over de langdurige zorg, maar ook op de gesprekken die separaat met minister Edith Schippers van Volksgezondheid worden gevoerd over de ziekenhuiszorg.

Structureel budget

Duidelijk is in elk geval dat er volgend jaar 360 miljoen euro beschikbaar is om de bezuinigingen in de zorg te verzachten. Het bedrag zou de jaren erna verminderen naar een structureel extra budget van zeker 200 miljoen euro. Dat geld zou onder meer bedoeld zijn voor de dagbesteding, jonggehandicapten en voor ouderen met een indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 4, bijvoorbeeld bij beginnende dementie. Hoe dat geld precies wordt ingezet en wat de voorwaarden zijn, is nog niet uitonderhandeld.

Zorgverzekeraars

Een akkoord leek dinsdagavond nog niet in zicht omdat er naar verluidt ook afspraken gemaakt moeten worden over een voorstel van Schippers om de zorgverzekeraars meer op prijs en kwaliteit te laten sturen. Verzekerden kunnen daardoor minder bepalen welke zorg zij krijgen.

VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord al af dat de zorgverzekeringswet hiervoor zou worden aangepast en volgens bronnen wil de VVD zich nu verzekeren van de steun van de oppositiepartijen. ChristenUnie en SGP voelden tot nu toe weinig voor het plan. Het kabinet en de coalitiepartijen VVD en PvdA hebben de steun van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Kritiek

SP-leider Emile Roemer is kritisch op het nieuwe zorgakkoord. "Het zorgakkoord biedt geen oplossing voor de kaalslag die PvdA, D66 en VVD aanrichten in de zorg. Ze plakken een pleister op een open wond, maar komen niet met een echte oplossing voor de problemen in de zorg." Roemer is blij dat er 360 miljoen euro minder bezuinigd wordt op de langdurige zorg, maar benadrukt dat ruim 3,5 miljard euro aan geplande bezuinigingen gewoon doorgaan. Roemer: "90 procent van de bezuinigingen op de zorg staat nog overeind."

Medicijnen

De NOS meldt dat de extra uitgaven kunnen worden bekostigd doordat de kosten voor medicijngebruik flink omlaag zijn gegaan. Er worden goedkopere medicijnen voorgeschreven en er worden minder medicijnen geslikt. (ANP/Skipr)

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Aukema

16 april 2014

Wat valt de VVD door de mand. Partij voor Vrijheid en Democratie? Burgers hebben het recht op vrije keuze van zorgverlener en instelling. Nog meer macht bij de zorgverzekeraars versterkt hun monopoliepositie. Een zorgverzekeraar is gewoon een schadeverzekeraar, die zijn inkomsten wil maximeren en zijn schadelast (= aan patiënten geleverde zorg) wil minimaliseren. En dan de burger/patiënt het recht op vrije keuze ontzeggen?

Top