ACTUEEL

'Psychiaters ggz te laat in actie'

De Nederlandse psychiaters zijn te laat in actie gekomen om de uitholling van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren te verhinderen. Dit zegt Elsbeth de Ruijter, bestuursvoorzitter van GGZ inGeest, in het meinummer van Skipr magazine tegen interviewer Willem Wansink.

Volgens het kabinet-Rutte II worden gemeentes per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugd-ggz. De Ruijter, zelf psychiater, betreurt het dat de jeugdpsychiatrie wordt afgesplitst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. “Wij hebben onze verantwoordelijkheid niet genomen. We hadden zelf met oplossingen moeten komen in plaats van te wachten op wat anderen bedenken.”

Nieuwe concepten

Psychiaters, stelt zij, hebben hun patiënten te lang bekeken als zieken en niet als burgers met een psychiatrische aandoening die ook andere rollen hebben.” Haar alternatief? “Nieuwe concepten ontwikkelen. Het goede voorbeeld geven. Niet meer iets aanbieden dat wij tot in de puntjes hebben uitgedacht. Maar consequent samenwerken met patiënten, hun vertegenwoordigers, met huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars.”

Van bolwerk naar netwerk

Volgens haar waren psychiatrische instellingen monopolisten, en psychiaters te lang naar binnen gericht. “Wij zaten op grote terreinen, totaal afgescheiden van de maatschappij. De patiënten kwamen toch wel, zij hadden niets te kiezen.” Van een “bolwerk” verandert de geestelijke gezondheidszorg in een “netwerk”. De Ruijter: “Alleen dan kun je als ggz-instelling en gemeenten met elkaar in gesprek komen. Dat is nodig, want we hebben een gezamenlijk belang voor de burger met een psychiatrische aandoening.”

New public management

Volgens De Ruijter is het Angelsaksisch georiënteerde new public management op zijn retour.’ New public management is de bestuursopvatting die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt toegepast om de publieke sector doeltreffender te laten werken. “Dat heeft veel opgeleverd, want in de zorg was plan, do, check, act onbekend. Maar het is doorgeschoten. Omdat deze filosofie ervan uitgaat dat professionals niet te vertrouwen zijn. Daardoor is controle en beheersing veel te belangrijk geworden.”

Vertrouwen

Het klassieke Rijnlandse model, gebaseerd op respect en intensief overleg, heeft haar voorkeur. De Ruijter: “Wantrouwen is de verkeerde benadering. De overgrote meerderheid van het personeel wordt gedreven het goede te doen. Als we hele systemen optuigen voor de paar mensen waar dit niet voor geldt, dan wordt de meerderheid daar de dupe van.” Het kan beter, maar hoe? “Organiseer op basis van vertrouwen.”

Lees meer in Skipr magazine 5, mei 2014. Bestel een proefnummer of abonneer u op Skipr magazine.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Klap

17 april 2014

Mooi te lezen dat het begint door te dringen en dat er ook verstandige mensen zijn die toe durven te geven dat er in de aansturing het nodige mis is gegaan en gaat. Jammer dat hierdoor nu met de rug tegen de muur de posities weer terug gewonnen moeten zien te worden en dit ongetwijfeld langer gaat duren dan gewenst maar beter laat dan nooit. Je kunt kritiek hebben op de toekomstagenda maar we kunnen toch moeilijk volhouden dat het nu allemaal zo goed gaat.

Van Vliet

17 april 2014

ik heb veel kinder- en jeugdpsychiaters, waaronder Robert Vermeiren van Curium-LUMC, zich met hart en ziel zien inzetten voor het voorkomen van dit debacel. Dus ik begrijp niet goed in welke richting mevrouw De Ruijter al die tijd heeft gekeken

klap

17 april 2014

In officiële zin kom ik vooral reacties tegen dat het allemaal niet kan en onverantwoord is. Zou zelf meer kiezen voor het omarmen van nieuwe ideeën en vanuit die nieuwe positie een eigen rol zien te verwerven... Het dreigende debacel wordt volgens mij vooral veroorzaakt door partijen tegenover elkaar in plaats van met elkaar.... Als de bakens verzet worden en je past je koers niet aan kun je zomaar op een zandbank vast komen zitten...

Top