HRM

'Bevallingsverlof' vader na sterven moeder

Een vader krijgt voortaan het bevallingsverlof van de moeder als zij bij de geboorte van een kind overlijdt. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode. Het kabinet is donderdag akkoord gegaan met dit plan van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Volgens de minister doet een dergelijke situatie zich gemiddeld 25 keer per jaar voor.

Ook wil het kabinet mensen die voor een zieke vriend of bekende zorgen recht geven op zorgverlof. Op dit moment kan iemand die mantelzorg verleent alleen verlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder. Asscher had al eerder aangekondigd dat hij dit zou gaan regelen.

Recht op zorgverlof

Het recht op zorgverlof geldt bovendien straks voor alle vormen van zorg. Nu is er alleen recht op langdurig zorgverlof als het gaat om een levensbedreigende ziekte. Het kabinet gaat verder het vaderverlof uitbreiden. Vaders hebben op dit moment twee dagen kraamverlof. Asscher had al laten weten dat daar drie onbetaalde dagen bijkomen. De werkgever kan dat verlof niet weigeren.

Toenema zorgtaken

Het kabinet breidt de verlofregelingen uit omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Dat maakt het combineren van werk en zorg lastiger. Te veel mensen stoppen daardoor met werken of gaan korter werken, vindt het kabinet. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top