ACTUEEL

Friese wijkteams gaan vanaf juni indicaties stellen

In De Friese Meren zijn al per juni 2014 vier Sociale wijkteams Zorg en één overkoepelend expertiseteam operationeel. De wijkverpleegkundige uit deze teams gaat zelf de indicaties stellen, die het CIZ vervolgens overneemt.

Per 1 oktober 2013 startte al een Sociaal wijkteam Zorg in Oudehaske. Dit wordt uitgebreid naar Joure. Er wordt nu gewerkt aan twee teams voor Lemmer en Sint Nicolaasga, die per 1 juni 2014 van start gaan. Wethouder Janny Schouwerwou: “De Sociale wijkteams laten in hun werkwijze de verantwoordelijkheid waar hij hoort en dat is bij de inwoner. Hij maakt de keuze hoe en door wie hij geholpen wordt. Het Sociale wijkteam helpt de inwoner om tot goede keuzes te komen.”

Proeftuin

Uniek in de aanpak van De Friese Meren is dat de wijkverpleegkundige een belangrijke rol heeft in het Sociale wijkteam Zorg. De gemeente De Friese Meren is op dit onderdeel proeftuin voor het Ministerie van VWS. De wijkverpleegkundige in het Sociale wijkteam Zorg mag beslissingen nemen voor de nieuwe taken. Als de wijkverpleegkundige bijvoorbeeld een beslissing neemt over individuele begeleiding, dan maakt zij deze kenbaar aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). CIZ neemt deze beslissing over.

Samenwerkingsverband

Mienskipssoarch en het TINZ model staan aan de basis voor de aanpak binnen De Friese Meren. Mienskipssoarch komt uit de voormalige buurgemeente Boarnsterhim. Het Wmo-loket van de gemeente zat in een Stichting Mienskipssoarch. Vanuit deze stichting werd lokaal gekeken naar de vraag om maatschappelijke ondersteuning en het bijpassend antwoord met inzet van lokale mogelijkheden, versterkt en/of ondersteund door freonskippers (uitkeringsgerechtigden).
TinZ is een samenwerkingsverband van alle zorgaanbieders in de provincie Friesland op het gebied van dementie in de vorm van een coöperatie. Alle aanbieders vormen een keten van zorg die het gehele terrein van dementie beslaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top