HRM

Sectorplan Zorg moet arbeidsmarkt impuls geven

Sectorplan Zorg moet arbeidsmarkt impuls geven

ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ hebben dinsdag hun handtekening gezet onder een Sectorplan Zorg. Dit sectorplan moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen.

De hervormingen en bezuinigingen in de zorgsectoren hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarkt: naar verwachting gaan tienduizenden banen verloren. In het sectorplan nemen ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Regioplus en de bonden het initiatief voor grootschalige om- bij- en doorscholing om medewerkers zoveel mogelijk te behouden en instroom van jongeren mogelijk te maken. Waar behoud van werknemers niet mogelijk is, willen zij hen helpen een baan te vinden in een andere sector.

Afspraken

In 2013 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties met het kabinet in het sociaal akkoord en het zorgakkoord afspraken gemaakt over een structurele aanpak van de arbeidsmarkt. Kern van die afspraken is een verantwoorde loonontwikkeling en gerichte maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid en de kwaliteit van arbeid in de zorg.

Mobiliteitstrajecten

In deze context is door het ministerie van SZW de subsidieregeling ‘Cofinanciering Sectorplannen’ geïntroduceerd. Deze regeling beoogt maatwerk in sectorplannen mogelijk te maken. Sectorplannen zijn bedoeld voor het oplossen van arbeidsmarktknelpunten op het niveau van een sector, branche of arbeidsmarktregio op basis van cofinanciering. Voor bovengenoemd sectorplan brengen de zorgsectoren zelf 100 miljoen euro op, vanuit de regeling cofinanciering wordt 100 miljoen euro aangevuld door het ministerie van SWZ.  Hiervan zal  32,5 miljoen euro beschikbaar worden gesteld voor mobiliteitstrajecten en  67,5 miljoen voor (bij)scholing en het behoud van de instroom van jongeren.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Pals-Schilder

23 april 2014

De opleiding Allround serviceverlener care MBO 3 is een innovatieve opleiding die inspeelt op de nieuwe competenties die medewerkers in de langdurige zorg nodig hebben. AWZW heeft deze opleiding ontwikkeld en in pilots uitgetest. 2 ROC's en NCOI bieden de opleiding aan.

van den Hoek

23 april 2014

Wat een pracht van een kans voor de sector. Samen met onderwijsinstellingen, en Calibris kunnen de kwalificaties van de zorgprofessional van de toekomst ontwikkeld worden.
Laat het leren op de werkvloer plaats vinden. Daarmee maakt de staande organisatie ook de verandering mee. en is de 'nieuwe zorgprofessional' geborgd. Bovendien kennen meeste instellingen een goede infrastructuur voor de beroepspraktijkvorming. 2 vliegen in 1 klap! De zorgprofessional die zijn baan verliest maakt de ontwikkeling in het vak mee, maar ook diegene die achterblijft!

Top