ACTUEEL

Eerste verpleegkundige stapt in Gezondheidsraad

Marieke Schuurmans, voorzitter van de bestuurscommissie Wetenschap van V&VN en hoogleraar Verplegingswetenschap, is benoemd in de Gezondheidsraad. V&VN meent dat zij de eerste verpleegkundige in de raad is.

Loopbaan Schuurmans

Schuurmans is in mei benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1990 werkt zij in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hier vervulde ze diverse functies; verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende, onderzoeker en docent Verplegingswetenschap. Sinds 2002 werkt ze als lector Ouderenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Schuurmans is verder voorzitter van de bestuurscommissie Wetenschap van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert de overheid gevraagd en ongevraagd op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek. De Gezondheidsraad kent een voorzitter en twee vice-voorzitters. De raad telt ongeveer 200 leden die allen benoemd zijn bij Koninklijk Besluit.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Koopman

15 augustus 2009

Dit is echt een doorbraak! Van harte feliciteer ik Marieke met deze buitengewoon belangrijke benoeming. Ook de beroepsgroep doe ik langs deze weg, en in het bijzonder V&Vn, mijn gelukwens toekomen.

Beleid maken is voor velen wat onzichtbaar, maar neem van mij aan als je er als discipline niet bij bent word je van een dubbeltje nooit een kwartje! Een zonnige toekomst gewenst.

Bouman-Duivenvoorden

17 augustus 2009

In 2000 is het Gezondheidsraad rapport ' decubitus' verschenen. Voorzitter van de commissie was Carla Frederiks, (emeritus) hoogleraar Verplegingswetenschappen aan de KUN. In de commissie zat Marjon Vos, verpleegkundige. Het is dus niet zo dat de Gezondheidraad geen oog heeft gehad voor verpleegkundig perspectief.

gefeliciteerd met de benoeming!

Top