ACTUEEL

Ieder(in) benoemt nieuwe directeur

Ieder(in) benoemt nieuwe directeur

De koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking Ieder(in) heeft een nieuwe directeur aangesteld in de persoon van Illya Soffer. Soffer volgt op 1 mei Gert Rebergen op, die als interim-directeur de fusie tussen CG-Raad en Platform VG succesvol heeft voltooid.

Politicologe Soffer (47) heeft als campagnestrateeg en verandermanager gewerkt voor veel maatschappelijke organisaties. In haar nieuwe rol wil ze er aan bijdragen “om mensen met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving”. “Mensen die om wat voor reden dan ook een zekere kwetsbaarheid hebben, daar ga ik voor door het vuur”, aldus Soffer. Haar maatschappelijke betrokkenheid is nog extra versterkt doordat ze twee zoons heeft met een beperking.

Uitdagingen

Soffer ziet de komende tijd twee grote uitdagingen op zich afkomen: de decentralisaties op het gebied van langdurige zorg, werk, jeugd en de invoering van Passend Onderwijs. Die maken andere vormen van belangenbehartiging noodzakelijk. Veel zal regionaal of lokaal moeten worden bevochten. Daarvoor moeten nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan, met plaatselijke belangenbehartigers, eigen lid-organisaties en allerlei gelegenheidspartners.

Netwerkorganisatie 

Daarnaast wil ze zich sterk maken voor de verdere modernisering van de vereniging Ieder(in). Met ruim 250 aangesloten lid-organisaties en een achterban van twee miljoen Nederlanders heeft Ieder(in) een enorm potentieel. Het is de bedoeling dit potentieel verder te ontsluiten door het bundelen en uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices. De vereniging moet zich zo steeds meer ontwikkelen tot een moderne en vitale netwerkorganisatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top